سخنرانی علمی دکترمحمدرضا مهرابی 1393/10/15
سه شنبه نهم دی 1393 

سخنرانی علمی دکترمحمدرضا مهرابی 1393/10/15

ارائه دهنده جناب آقای دکترمحمدرضا مهرابی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی ملاحظات بهداشتی و عوامل خطر ساز پرورش ماهی در قفس تاریخ و زمان اجراء 1393 10 15 ساعت 15 14 محل اجراء سالن کنفرانس...
اطلاعیه ها | بازدید: 1290 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه دفاعیه پروژه:  تعیین آلاینده های سموم کشاورزی ارگانوکلره در منطقه جنوبی دریای خزر
یک شنبه هفنم دی 1393 

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه: تعیین آلاینده های سموم کشاورزی ارگانوکلره در منطقه جنوبی دریای خزر

برگزاری جلسه دفاعیه پروژه تعیین آلاینده های سموم کشاورزی ارگانوکلره در منطقه جنوبی دریای خزر ارائه کننده شعبان نجف پور مکان سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور...
اطلاعیه ها | بازدید: 1221 مرتبه | 0 نظر
جلسه دفاعیه پروژه
چهارشنبه چهاردهم آبان 1393 

جلسه دفاعیه پروژه

ارائه دهنده دکتر حمید سقاوی موضوع سخنرانی مقایسه راندمان تکثیر ماهی صبیتی sparidentex hasta پرورشی با ماهیان صید شده از دریا در مخازن تخم ریزی مدور تاریخ و زمان اجرا 1393 9 3 ساعت 12 10 محل...
اطلاعیه ها | بازدید: 821 مرتبه | 0 نظر
سخنرانی علمی دکتر احمد غرقی 1393/10/8
شنبه سوم آبان 1393 

سخنرانی علمی دکتر احمد غرقی 1393/10/8

ارائه دهنده جناب آقای دکتر احمد غرقی عضو هیئت علمی و مدیر گروه ژنتیک مولکولی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور موضوع سخنرانی کاربرد DNA بارکدینگ در آبزیان تاریخ و زمان اجراء 1393 10 8 ساعت 15 14 محل اجراء سالن کنفرانس...
اطلاعیه ها | بازدید: 1616 مرتبه | 0 نظر
پوستر های چاپ شده
سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 

پوستر های چاپ شده

یکی از فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران مستندسازی نتایج طرحها و پروژه های تحقیقاتی است که بصورت کتاب و یا پوستر به چاپ می رسد پوسترهای تهیه شده توسط مؤسسه از جمله پوستر مربوط به ماهیان خلیج فارس و دریای عمان پوستر نرمتنان خلیج فارس پوستر...
اطلاعیه ها | بازدید: 480 مرتبه | 0 نظر