چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1398 

کمیته جذب منابع

شصتمین جلسه کمیته جذب منابع برگزار شد
اخبار تجاری سازی | بازدید: 358 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، شصتمین جلسه کمیته جذب منابع با حضور رئیس و اعضای کمیته روز دوشنبه مورخ 26 فروردین 98 در سالن جلسات موسسه برگزار گردید. در این جلسه میزان درآمدزایی مرکز و پژوهشکده های تابعه موسسه در سال های 97-96 بررسی و اولویت بندی عناوین درآمد اختصاصی موسسه مورد تصویب قرار گرفت. دکتر پورکاظمی، رئیس موسسه لزوم استمرار این نشست ها در سطح ملی و استانی، تأکید و برنامه جذب منابع موسسه با محوریت پژوهش، فناوری و تجاری سازی در کنار مأموریت های اصلی گام مهم در برنامه ریزی علمی دانستند. شرکت "مبنا توسعه بازار" درخصوص پتانسیل همکاری های مشترک با موسسه توضیحاتی ارائه نمودند. همچنین مقررشد مراکز برنامه های درآمدزایی اختصاصی خود را به تفکیک عناوین جهت طرح در کمیته اعلام نمایند. در ادامه تصویب طرح های با اولویت تولید فناوری متناسب با نیاز بازار موکول به بررسی در کارگروه کارشناسان خبره منتخب موسسه و تصویب، سپس ارجاع به کمیته علمی و فنی گردید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code