پیرو تشکیل ستاد کاهش اثرات و رفع معضلات سیل در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بخش های پژوهشی موسسه، پیشنهادات و راهکارهای خود درخصوص مقابله با سیل را جهت تدوین دستورالعمل واحد در ستاد موسسه اعلام نموده اند
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code