جستجو در بانک های اطلاعاتی ذخایر آبزیان کشور
نوع جستجو
گروه اصلی
اکوسیستم
زیستگاه
تالاب بین المللی آجی گل با مساحت 320 هکتار و حجم آب 7/2 میلیون متر مکعب ، در حدفاصل دو تالاب آلماگل و آلاگل قرار دارد. این تالاب یكی دیگر از تالاب های بخش داشلی برون است که در غرب روستای " اوخی تپه " و جنوب تنگلی قرار دارد . این تالاب همچنین در شمال " شوره زار آلاگل " و در فاصله 2 کیلومتری شرق دریاچه " شور " قرار دارد این تالاب در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده و مالکیتی دولتی دارد. منابع تامین آب تالاب از نزولات جوی و سیلابهای رودخانه اترک تامین میشود.تالاب بین المللی آجی گل از 2 بخش شرقی و غربی تشکیل شده كه بخش غربی آن نسبت به بخش شرقی عمیق تر است . عمق تالاب بین یک تا 5 متر اعلام شده است .