رییس ، معاونین و مدیران ستادی مؤسسه
دکتر محمود بهمنی

دکتر محمود بهمنی

ریاست موسسه
دکتر محمود بهمنی

دکتر محمود بهمنی

ریاست موسسه


مرتبه علمی:استاد

پست الکترونیک: mahmoudbahmani@ymail.com
تلفن: ۸۸۳۰۷۷۸۸ - ۸۸۸۳۴۰۵۴
مصطفی شریف روحانی

مصطفی شریف روحانی

قائم مقام موسسه
مصطفی شریف روحانی

مصطفی شریف روحانی

قائم مقام موسسه

متخصص بهداشت و بیماری های آبزیان
مرتبه علمی:استاد

پست الکترونیک: mostafasharif@yahoo.com
تلفن: 88307788 -
دکتر محمود حافظیه

دکتر محمود حافظیه

معاونت پژوهش و فناوری
دکتر محمود حافظیه

دکتر محمود حافظیه

معاونت پژوهش و فناوری


مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: jhafezieh@ifro.ir
تلفن: 021-88381081 -
دکتر همایون حسین زاده

دکتر همایون حسین زاده

معاونت ترویج و انتقال یافته ها
دکتر همایون حسین زاده

دکتر همایون حسین زاده

معاونت ترویج و انتقال یافته ها

دکتری تخصصی - فیزیولوژی جانوری
مرتبه علمی:استاد

پست الکترونیک: h_hosseinzadeh@ifro.ir
تلفن: 021-88381072 -
دکتر بابک قائدنیا

دکتر بابک قائدنیا

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
دکتر بابک قائدنیا

دکتر بابک قائدنیا

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی


مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک:
تلفن: 021-88381101 -
دکتر شهرام دادگر

دکتر شهرام دادگر

مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست
دکتر شهرام دادگر

دکتر شهرام دادگر

مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست


مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: shdadgar@ifro.ir
تلفن: 02188307788 - 02188384054
دکتر سید امین اله تقوی مطلق

دکتر سید امین اله تقوی مطلق

مشاور رییس موسسه
دکتر سید امین اله تقوی مطلق

دکتر سید امین اله تقوی مطلق

مشاور رییس موسسه

سرپرست بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان- دکترای تخصصی - شیلات
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: ifrsi@ifro.ir
تلفن: -
دکتر مریم میربخش

دکتر مریم میربخش

رئیس بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان
دکتر مریم میربخش

دکتر مریم میربخش

رئیس بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان


مرتبه علمی:استادیار پژوهشی پایه 14

پست الکترونیک: maryam.mirbakhsh@gmail.com
تلفن: 021-88381078 - 02188823503
دکتر منصور شریفیان

دکتر منصور شریفیان

رئیس بخش آبزی پروری
دکتر منصور شریفیان

دکتر منصور شریفیان

رئیس بخش آبزی پروری

دکتری تخصصی - بیولوژی دریا
مرتبه علمی:دانشیار پژوهشی

پست الکترونیک: sharif_23m@yahoo.com
تلفن: 021-88381077 -
دکتر نیما پورنگ

دکتر نیما پورنگ

رئیس بخش اکولوژی و قائم مقام معاون پژوهش و فناوری
دکتر نیما پورنگ

دکتر نیما پورنگ

رئیس بخش اکولوژی و قائم مقام معاون پژوهش و فناوری

سردبیر مجله Iranian Journal of Fisheries Sciences - دکتری تخصصی - محیط زیست دریا
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: n_pourang@ifro.ir
تلفن: 02188381089 -
دکتر سید جلیل ذریه زهرا

دکتر سید جلیل ذریه زهرا

مدیریت اطلاعات و ارتباطات علمی
دکتر سید جلیل ذریه زهرا

دکتر سید جلیل ذریه زهرا

مدیریت اطلاعات و ارتباطات علمی

دکتری تخصصی - بهداشت و بیماری های آبزیان
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: zorrieh@ifro.ir
تلفن: 021-88381068 - 021-88381069
دکتر ابولفضل سپهداری

دکتر ابولفضل سپهداری

رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان
دکتر ابولفضل سپهداری

دکتر ابولفضل سپهداری

رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان

دکتری تخصصی - بهداشت و بیماری های آبزیان
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: asepahdari@yahoo.com
تلفن: 021-88381075 - 021-88381069
دکتر شراره خدامی

دکتر شراره خدامی

رئیس بخش هماهنگی امور پژوهشی
دکتر شراره خدامی

دکتر شراره خدامی

رئیس بخش هماهنگی امور پژوهشی


مرتبه علمی:

پست الکترونیک:
تلفن: -
دکتر مسطوره دوستدار

دکتر مسطوره دوستدار

مدیر روابط عمومی
دکتر مسطوره دوستدار

دکتر مسطوره دوستدار

مدیر روابط عمومی


مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک: mastooreh.doustdar@gmail.com
تلفن: 021-88381079 -
دکتر فریبرز احتشامی

دکتر فریبرز احتشامی

سرپرست اداره روابط بین الملل
دکتر فریبرز احتشامی

دکتر فریبرز احتشامی

سرپرست اداره روابط بین الملل


مرتبه علمی:

پست الکترونیک:
تلفن: 021-88381077 -
محمودرضا آذینی

محمودرضا آذینی

مدیر امور اداری و پشتیبانی
محمودرضا آذینی

محمودرضا آذینی

مدیر امور اداری و پشتیبانی


مرتبه علمی:

پست الکترونیک:
تلفن: 021-88381111 -
مهدی نامدار

مهدی نامدار

مدیر امور مالی
مهدی نامدار

مهدی نامدار

مدیر امور مالی

کارشناس ارشد حسابداری
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: m.namdar@ifro.ir
تلفن: 021-88371085 - 021-88381102
علیرضا رضوانی

علیرضا رضوانی

مدیر برنامه ریزی و بودجه
علیرضا رضوانی

علیرضا رضوانی

مدیر برنامه ریزی و بودجه

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: a-rezvani@ifro.ir
تلفن: 021-88381065 -
 محمد رضا فایضی

محمد رضا فایضی

مدیر حراست موسسه
 محمد رضا فایضی

محمد رضا فایضی

مدیر حراست موسسه

کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: m.r.faezi@ifro.ir
تلفن: 021- 88324212 -
سید حسین میران

سید حسین میران

مدیر امور حقوقی و قراردادها
سید حسین میران

سید حسین میران

مدیر امور حقوقی و قراردادها

کارشناس ارشد حقوق قضایی
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: h.miran@ifro.ir
تلفن: 021-88381070 -
روسای پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته
دکتر حسین هوشمند

دکتر حسین هوشمند

رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور_اهواز
دکتر حسین هوشمند

دکتر حسین هوشمند

رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور_اهواز

دکتری تخصصی بهداشت و بیماریهای آبزیان
مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک:
تلفن: ٠٦١٣٣٩٢١٧٦١ - ٠٦١٣٣٩٢١٧٥٨
دکتر محمد صدیق مرتضوی

دکتر محمد صدیق مرتضوی

رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
دکتر محمد صدیق مرتضوی

دکتر محمد صدیق مرتضوی

رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دکتری تخصصی - شیمی دریا
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: ms.mortazavi@ifro.ir
تلفن: ٠٧٦٣٣٣٣٣٣٢٩ - ٠٧٦٣٣٤٠٠١٧
دکتر لیلی محبی نوذر

دکتر لیلی محبی نوذر

معاون پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
دکتر لیلی محبی نوذر

دکتر لیلی محبی نوذر

معاون پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

دکتری تخصصی
مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک: lmohebbi@yahoo.com
تلفن: ٠٧٦٣٣٤٠٠١٧ -
دکتر محمد صیاد بورانی

دکتر محمد صیاد بورانی

رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- انزلی
دکتر محمد صیاد بورانی

دکتر محمد صیاد بورانی

رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- انزلی

دکتری تخصصی - تکثیر و پرورش آبزیان
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: m.sayad@areeo.ac.ir
تلفن: ٠١٣٤٤٤٢٤٠٤٩ - ٠١١٤٤٤٢٣٠٧٠
دکتر سید حسن جلیلی حسن کیاده

دکتر سید حسن جلیلی حسن کیاده

سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان
دکتر سید حسن جلیلی حسن کیاده

دکتر سید حسن جلیلی حسن کیاده

سرپرست مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان


مرتبه علمی:

پست الکترونیک:
تلفن: -
دکتر محدث قاسمی

دکتر محدث قاسمی

معاونت پژوهشی آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان
دکتر محدث قاسمی

دکتر محدث قاسمی

معاونت پژوهشی آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان


مرتبه علمی:

پست الکترونیک: mohades@yahoo.com
تلفن: 01344424049 -
دکترحسن نصراله زاده ساروی

دکترحسن نصراله زاده ساروی

رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-ساری
دکترحسن نصراله زاده ساروی

دکترحسن نصراله زاده ساروی

رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-ساری

دکتری تخصصی
مرتبه علمی:دانشیار پژوهشی

پست الکترونیک:
تلفن: ٠١١٣٣٤٦٢٤٩٦ - ٠١١٣٣٤٦٢٤٩٥
دکتر رضا صفری

دکتر رضا صفری

معاون تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-ساری
دکتر رضا صفری

دکتر رضا صفری

معاون تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر-ساری


مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک:
تلفن: ٠١١٣٣٤٦٢٤٩٦ - ٠١١٣٣٤٦٢٤٩٥
دکتر عقیل دشتیان نسب

دکتر عقیل دشتیان نسب

رییس پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر
دکتر عقیل دشتیان نسب

دکتر عقیل دشتیان نسب

رییس پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر

دکتری تخصصی
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک:
تلفن: ٠٧٧٣٣٣٢٦٦٨٦ - ٠٧٧٣٣٣٢٦٦٨٦
دکتر خسرو آیین جمشید

دکتر خسرو آیین جمشید

معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر
دکتر خسرو آیین جمشید

دکتر خسرو آیین جمشید

معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر

دکترای شیمی معدنی
مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک: kh.aein@ifro.ir
تلفن: ٠٧٧٣٣٣٢٦٦٨٦ -
دکتر اشکان اژدری

دکتر اشکان اژدری

رئیس مرکز تحقیقات آبهای دور_ چابهار
دکتر اشکان اژدری

دکتر اشکان اژدری

رئیس مرکز تحقیقات آبهای دور_ چابهار


مرتبه علمی:

پست الکترونیک:
تلفن: -
دکتر محمدرضا میرزائی

دکتر محمدرضا میرزائی

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات آبهای دور چابهار
دکتر محمدرضا میرزائی

دکتر محمدرضا میرزائی

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات آبهای دور چابهار


مرتبه علمی:

پست الکترونیک: mirzaei.mr@gmail.com
تلفن: 054-35320991 -
دکتر عباسعلی آقایی مقدم

دکتر عباسعلی آقایی مقدم

رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان
دکتر عباسعلی آقایی مقدم

دکتر عباسعلی آقایی مقدم

رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان

دکتری تخصصی شیلات
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: aghaeifishery@gmail.com
تلفن: ٠١٧٣٢٢٣٩٨٦٠ - ٠١٧٣٢٢٤٠٢٩٠
دکترسلطنت نجار لشگری

دکترسلطنت نجار لشگری

رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی- تنکابن
دکترسلطنت نجار لشگری

دکترسلطنت نجار لشگری

رئیس مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی- تنکابن

دکتری تخصصی - شیلات
مرتبه علمی:استادیار پژوهشی

پست الکترونیک: se_lashgari@yahoo.com
تلفن: ٠١١٥٤٢٤٥٥٣٣ - ٠١١٥٤٢٤٥٥٣٤
دکترعلی نکوئی فرد

دکترعلی نکوئی فرد

رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه
دکترعلی نکوئی فرد

دکترعلی نکوئی فرد

رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه

دکتری تخصصی -بهداشت وبیماریهای آبزیان
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: dr.nekuiefard@gmail.com
تلفن: ٠٤٤٣٢٥٧٣٠٤٧ - ٠٤٤٣٢٥٧٢٧٢٨
دکتر مسعود صیدگر

دکتر مسعود صیدگر

معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه
دکتر مسعود صیدگر

دکتر مسعود صیدگر

معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات آرتمیای کشور-ارومیه

دکتری تخصصی -بهداشت وبیماریهای آبزیان
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: seidgar21007@yahoo.com
تلفن: ٠٤٤٣٢٥٧٣٠٤٧ - ٠٤٤٣٢٥٧٢٧٢٨
دکتر علیرضا قائدی

دکتر علیرضا قائدی

سرپرست مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور-یزد
دکتر علیرضا قائدی

دکتر علیرضا قائدی

سرپرست مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور-یزد


مرتبه علمی:

پست الکترونیک:
تلفن: 035-32437313 -
محمد محمدی

محمد محمدی

معاون مرکز تحقیقات آبزیان آبهای شور_ بافق یزد
محمد محمدی

محمد محمدی

معاون مرکز تحقیقات آبزیان آبهای شور_ بافق یزد


مرتبه علمی:

پست الکترونیک: mohammaditabasy@gmail.com
تلفن: 035-32437313 -
دکتر محمدمیثم صلاحی

دکتر محمدمیثم صلاحی

رئیس مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی-یاسوج
دکتر محمدمیثم صلاحی

دکتر محمدمیثم صلاحی

رئیس مرکز ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی-یاسوج

دکترای تخصصی - تغذیه آبزیان
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: mmsalahi.a@gmail.com
تلفن: ۰۷۴۳۳۲۶۲۳۱۴ - ٠٧٤٣٣٢٦٢٣١٦
سجاد نظری

سجاد نظری

معاون تحقیقاتی مرکز یاسوج
سجاد نظری

سجاد نظری

معاون تحقیقاتی مرکز یاسوج


مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک:
تلفن: 074-33262218 - 074-33262216
مجتبی ذبایح نجف آبادی

مجتبی ذبایح نجف آبادی

رییس ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی
مجتبی ذبایح نجف آبادی

مجتبی ذبایح نجف آبادی

رییس ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی

کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان
مرتبه علمی:

پست الکترونیک: zabaye۲۰۰۵@gmail.com
تلفن: ۰۶۵۲۲۵۲۹۴۵۱-۰۹۱۶۱۱۱۷۵۳۶ - ۰۶۵۱۲۲۴۸۷۴۵