رییس موسسه و همکاران حوزه ریاست
دکتر محمود بهمنی

دکتر محمود بهمنی

ریاست موسسه
دکتر محمود بهمنی

دکتر محمود بهمنی

ریاست موسسه

دکتری تخصصی - فیزیولوژی جانوری

مرتبه علمی:استاد

پست الکترونیک: mahmoudbahmani@ymail.com
تلفن: ۸۸۳۰۷۷۸۸
دکتر مصطفی شریف روحانی

دکتر مصطفی شریف روحانی

مشاور رئیس موسسه
دکتر مصطفی شریف روحانی

دکتر مصطفی شریف روحانی

مشاور رئیس موسسه

دکترای تخصص - بهداشت و بیماریهای آبزیان
مرتبه علمی:استاد

پست الکترونیک: mostafasharif@yahoo.com
تلفن: 88307788
دکتر سید امین اله تقوی مطلق

دکتر سید امین اله تقوی مطلق

مشاور رییس موسسه
دکتر سید امین اله تقوی مطلق

دکتر سید امین اله تقوی مطلق

مشاور رییس موسسه

دکترای تخصصی - زیست‌ شناسی‌
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: ifrsi@ifro.ir
تلفن:
دکتر مسطوره دوستدار

دکتر مسطوره دوستدار

مدیر روابط عمومی
دکتر مسطوره دوستدار

دکتر مسطوره دوستدار

مدیر روابط عمومی

دکترای تخصصی - زیست شناسی دریا
مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: mastooreh.doustdar@gmail.com
تلفن: 021-88381079
دکتر مریم فروزد

دکتر مریم فروزد

مسئول دبیرخانه هیات ممیزه و هیات امنا
دکتر مریم فروزد

دکتر مریم فروزد

مسئول دبیرخانه هیات ممیزه و هیات امنا


مرتبه علمی:دکترای تخصصی - مهندسی منابع طبیعی

پست الکترونیک: zhm.forouzad@gmail.com
تلفن:
معاونت پژوهش و فناوری
دکتر محمود حافظیه

دکتر محمود حافظیه

معاون پژوهش و فناوری
دکتر محمود حافظیه

دکتر محمود حافظیه

معاون پژوهش و فناوری


مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: jhafezieh@ifro.ir
تلفن: 021-88381081
دکتر نیما پورنگ

دکتر نیما پورنگ

رئیس بخش اکولوژی و قائم مقام معاون پژوهش و فناوری
دکتر نیما پورنگ

دکتر نیما پورنگ

رئیس بخش اکولوژی و قائم مقام معاون پژوهش و فناوری


مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: n_pourang@ifro.ir
تلفن: 02188381089
دکتر ابولفضل سپهداری

دکتر ابولفضل سپهداری

رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان
دکتر ابولفضل سپهداری

دکتر ابولفضل سپهداری

رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان


مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: asepahdari@ifro.ir
تلفن: 021-88381075
دکتر منصور شریفیان

دکتر منصور شریفیان

رئیس بخش آبزی پروری
دکتر منصور شریفیان

دکتر منصور شریفیان

رئیس بخش آبزی پروری


مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: sharif_23m@yahoo.com
تلفن: 021-88381077
دکتر مریم میربخش

دکتر مریم میربخش

رئیس بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان
دکتر مریم میربخش

دکتر مریم میربخش

رئیس بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان


مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک: maryam.mirbakhsh@gmail.com
تلفن: 021-88381078
دکتر حسینعلی عبدالحی

دکتر حسینعلی عبدالحی

عضو هیات علمی موسسه
دکتر حسینعلی عبدالحی

دکتر حسینعلی عبدالحی

عضو هیات علمی موسسه

عضو هیات علمی موسسه
مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: hossein_abdolhay@yahoo.com
تلفن: 09126386047
دکتر شراره خدامی

دکتر شراره خدامی

رئیس بخش هماهنگی امور پژوهشی
دکتر شراره خدامی

دکتر شراره خدامی

رئیس بخش هماهنگی امور پژوهشی


مرتبه علمی:

پست الکترونیک:
تلفن:
معاونت ترویج و انتقال یافته ها
دکتر همایون حسین زاده

دکتر همایون حسین زاده

معاون ترویج و انتقال یافته ها
دکتر همایون حسین زاده

دکتر همایون حسین زاده

معاون ترویج و انتقال یافته ها


مرتبه علمی:استاد

پست الکترونیک: h_hosseinzadeh@ifro.ir
تلفن:
مجید عطوفت شمسی

مجید عطوفت شمسی

مسؤل گروه مدیریت دانش و تولید محتوا
مجید عطوفت شمسی

مجید عطوفت شمسی

مسؤل گروه مدیریت دانش و تولید محتوا

مدیر سایت موسسه
مرتبه علمی:کارشناس ارشد IT

پست الکترونیک: m_otofat@yahoo.com
تلفن:
طیبه باشتی

طیبه باشتی

مسئول گروه تجاری سازی و انتقال یافته های تحقیقاتی
طیبه باشتی

طیبه باشتی

مسئول گروه تجاری سازی و انتقال یافته های تحقیقاتی


مرتبه علمی:فوق لیسانس - شیلات

پست الکترونیک:
تلفن:
پرستو محبی درخش

پرستو محبی درخش

رئیس گروه راهبردی مطالعات اقتصادی و اجتماعی
پرستو محبی درخش

پرستو محبی درخش

رئیس گروه راهبردی مطالعات اقتصادی و اجتماعی


مرتبه علمی:دکترای تخصصی - زیست شناسی دریا

پست الکترونیک:
تلفن:
محمد رضا عدالت سروستانی

محمد رضا عدالت سروستانی

کارشناس مدیریت غذادهی
محمد رضا عدالت سروستانی

محمد رضا عدالت سروستانی

کارشناس مدیریت غذادهی


مرتبه علمی:لیسانس شیلات

پست الکترونیک:
تلفن:
مریم آقاعلی گل

مریم آقاعلی گل

کارشناس ترویج وانتقال یافته های تحقیقاتی
مریم آقاعلی گل

مریم آقاعلی گل

کارشناس ترویج وانتقال یافته های تحقیقاتی


مرتبه علمی:لیسانس مديريت امور فرهنگی

پست الکترونیک:
تلفن:
معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
دکتر بابک قائدنیا

دکتر بابک قائدنیا

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
دکتر بابک قائدنیا

دکتر بابک قائدنیا

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی


مرتبه علمی:استادیار

پست الکترونیک:
تلفن: 021-88381101
محمودرضا آذینی

محمودرضا آذینی

مدیر امور اداری و پشتیبانی
محمودرضا آذینی

محمودرضا آذینی

مدیر امور اداری و پشتیبانی


مرتبه علمی:کارشناس ارشد

پست الکترونیک:
تلفن: 021-88381111
علیرضا رضوانی

علیرضا رضوانی

مدیر برنامه ریزی و بودجه
علیرضا رضوانی

علیرضا رضوانی

مدیر برنامه ریزی و بودجه


مرتبه علمی:

پست الکترونیک: a-rezvani@ifro.ir
تلفن: 021-88381065
مهدی نامدار

مهدی نامدار

مدیر امور مالی
مهدی نامدار

مهدی نامدار

مدیر امور مالی


مرتبه علمی:

پست الکترونیک: m.namdar@ifro.ir
تلفن: 021-88371085
 محمد رضا فایضی

محمد رضا فایضی

مدیر حراست موسسه
 محمد رضا فایضی

محمد رضا فایضی

مدیر حراست موسسه


مرتبه علمی:

پست الکترونیک: m.r.faezi@ifro.ir
تلفن: 021- 88324212
سید حسین میران

سید حسین میران

مدیر امور حقوقی و قراردادها
سید حسین میران

سید حسین میران

مدیر امور حقوقی و قراردادها


مرتبه علمی:

پست الکترونیک: h.miran@ifro.ir
تلفن: 021-88381070
اطلاعات علمی و ارتباطات پژوهشی
دکتر سید جلیل ذریه زهرا

دکتر سید جلیل ذریه زهرا

مدیر اطلاعات علمی و ارتباطات پژوهشی
دکتر سید جلیل ذریه زهرا

دکتر سید جلیل ذریه زهرا

مدیر اطلاعات علمی و ارتباطات پژوهشی


مرتبه علمی:دانشیار

پست الکترونیک: zorrieh@ifro.ir
تلفن: 021-88381068
گل اندام آل علی

گل اندام آل علی

کارشناس ارتباطات علمی و پژوهشی
گل اندام آل علی

گل اندام آل علی

کارشناس ارتباطات علمی و پژوهشی


مرتبه علمی:لیسانس زبان‌ انگلیسی‌

پست الکترونیک:
تلفن:
نیلوفر رزمجو

نیلوفر رزمجو

کارشناس امور انتشارات علمی
نیلوفر رزمجو

نیلوفر رزمجو

کارشناس امور انتشارات علمی


مرتبه علمی:لیسانس الهیات ‌و معارف‌ اسلامی

پست الکترونیک:
تلفن:
بازنشستگان