1401/6/13    
بازدید: 18973
امروزه در عصری به سر می‌بریم که«عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات» نام گرفته و بر همین مبنا روابط عمومی مسؤولیتها و کارکردهای ویژه‌ای یافته‌است. برنامه‌ریزی آگاهانه وسنجیده برای استقرار وکسب تفاهم متقابل بین سازمان و گروه های مخاطب از جمله وظایف روابط عمومی است. روابط عمومی در واقع آئینه تمام نمای یک سازمان است که رسالتهای خطیری برعهده دارد. موجودیت روابط‌عمومی در وزارت جهادکشاورزی باتوجه به گستردگی بخش و دربرگیری تمام آحاد جامعه از یک سو و ضرورت و اهمیت اطلاع رسانی به هنگام، دقیق و صادقانه به جامعه بزرگ مخاطبان آن از دیگر سوی، بسیار حساس، استراتژیک و کلیدی است.
نقش روابط عمومی در جلب مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف سازمانی و فرهنگ سازی با تأکید بر باورهای دینی و اصول علمی در ارتباط با حوزه فعالیت سازمانی تعیین کننده است.
وظایف اصلی روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور:
۱- ارتباط با رسانه ها:
الف) تهیه و تدوین اخبار، گزارشهای خبری از پروژه ها، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و پیامهای موسسه و انعکاس از طریق رسانه ها و جراید
ب) مطالعه و بررسی مطالب منعکس شده در رسانه های گروهی و مجامع در رابطه با موسسه و ارائه نقطه نظرات مناسب و پاسخگوئی به آنها در صورت ضرورت
ج) جمع آوری ، طبقه بندی و آرشیو اطلاعات و اخبار منعکس شده در مطبوعات
د) ارسال اخبار برای رسانه ها وجراید استانی، ستاد مرکزی موسسه ، اداره کل شیلات استان، جهاد کشاورزی استان، استانداری و....
ه) برگزاری مصاحبه مطبوعاتی رؤسا، مدیران و کارشناسان مرکز
موسسه تحقیقات شیلات هیچگونه هزینه ای را درخصوص درج اخبار و گزارشهای خبری دررسانه ها پرداخت نمی کند.
۲- برگزاری نمایشگاهها:
الف)‌ حضور فعال در نمایشگاههای داخلی و خارجی
ب) برگزاری نمایشگاه در داخل مرکز و دعوت از مدارس ، ارگانها، سازمانها و... برای بازدید
ج) تهیه اقلام نمایشگاهی از قبیل بروشور، کاتالوگ، پوستر از پروژه ها ، استندهای نمایشگاهی، نمونه های فیکس شده یا ماکت سازی شده از انواع آبزیان، و.... بسته به نوع فعالیت مراکز
د) هماهنگی کامل با اداره روابط عمومی موسسه جهت حضور در نمایشگاه های مختلف
۳- سنجش افکار و نظر سنجی:
الف) سنجش افکار عمومی در داخل و خارج مجموعه با اهداف مشخص در چارچوب وظایف موسسه و ارائه نتایج حاصله به مسئولین مربوطه
ب) نظر سنجی در خصوص مدیران و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه به روسای مراکز و موسسه
ج) نظر سنجی در خصوص مسائل مختلف داخل مجموعه
د) ارائه پیشنهاد به منظور رفع مشکل به رئیس مرکز و در نهایت به موسسه
۴- برگزاری همایشها ، سمینارها و کنفرانسها:
الف) برنامه ریزی ، اجرا و همکاری در جهت برگزاری همایشها ، سمینارها ، کنفرانسها ، جشنواره ها ، میهمانی های رسمی و بازدید ها در داخل و خارج از کشور
ب) پوشش خبری موارد فوق و ایجاد نمایشگاههای جانبی در صورت صلاحدید رئیس مجموعه
ج) اعلام زمانبندی سمینارها و نشستهای علمی و ... در ابتدای هر سال به روابط عمومی موسسه
۵- انجام فعالیتهای سمعی و بصری:
الف) جمعبندی، طبقه بندی و آرشیو اطلاعات و مطبوعات و مدارک نوشتاری ، دیداری و شنیداری از پروژه ها وبرنامه ها
ب) پیگیری ساخت فیلمهای مستند از پروژه های تحقیقاتی به صورت گزارشی و خبری برای استفاده در مراکز تحقیقاتی و آموزشی و در صورت نیاز در شبکه های مختلف سیما
ج) ارسال یک نسخه از تمامی فیلمها و عکسهای موجود در مرکز برای موسسه
د) در صورت نبود امکانات لازم برای تهیه فیلم، نیاز مرکز برای تهیه فیلم به موسسه اعلام گردد.
۶- امور عمومی:
الف) ایفای نقش سخنگوئی مجموعه
ب) پیگیری و برگزاری امور مربوط به مناقصه ها
ج) برگزاری مراسم مختلف در مرکز و خارج مرکز (مراسم عزاداری و جشنها)
د) برگزاری جلسات عمومی تریبون آزاد همکاران با رئیس مجموعه حداقل سالی دو بار
ه) تهیه صندوق روابط عمومی و تابلوی اختصاصی روابط عمومی برای درج اخبار و آگهی ها
و) تهیه لوحهای مختلف تقدیر و تشکر ، دانش آموزان نمونه و....
ز) تهیه بروشور، پوستر،کاتالوگ و تابلوهای نمایشگاهی برای معرفی مرکز و پروژه ها
ح) تهیه پارچه و تراکت به مناسبتهای مختلف در طول سال
۷- ارتباط مستمر با اداره روابط عمومی موسسه:
الف)‌ ارسال اخبار، گزارشهای خبری از پروژه ها، بیانیه ها، اطلاعیه ها، و... از مرکز برای روابط عمومی موسسه
ب) ارسال تمامی محصولات از قبیل بروشور، کاتالوگ و پوستر به موسسه
ج) ارسال نتایج نظرسنجی ها به موسسه
د) اعلام زمانبندی سمینارها و نشستهای علمی و ... در ابتدای هر سال به روابط عمومی موسسه
ه) ارسال یک نسخه از تمامی فیلمها و عکسهای موجود در مرکز برای موسسه