Stichopus hermanni  / Stichopus hermanni  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Stichopus hermanni
نام لاتین :
Stichopus hermanni
خانواده:
استیکوپوتیده
مشخصات ظاهری:
فاقد رشته‌های چسبنده کویران است.
اندازه و رنگ:
حداقل و حداکثر طول آن بترتیب 35 و 75 سانتی‌متر و وزن آن بالغ بر 1 کیلوگرم می‌باشد.
الگوهای رفتاری:
کاملاً صخره زی هستند. از اختصاصات بارز آن این است که در محیط خارج از آب بلافاصله از بین می‌ رود و به حالت ژله‌ای درمی‌آید.
ارزش اقتصادی:
دارای ارزش تجاری بالا می‌باشند. در واقع، مطابق با تقسیمات گونه‌ای فائو جزء 20 گونه برتر خیارهای دری
توضیحات :
از خانواده استیکوپوتیده است و دارای چند زیر گونه می‌باشد. تاکنون مطالعات کمی در خصوص این مطلب وجود دارد که آیا مختلف‌الشکل بودن زیر گونه‌‌های این خانواده می‌تواند بر اساس اختلافات جمعیتی باشد یا خیر. در هر صورت تمامی زیر گونه‌‌های آن کاملاً صخری‌زی هستند و دارای ارزش تجاری بالا می‌باشند. در واقع، مطابق با تقسیمات گونه‌ای فائو جزء 20 گونه برتر خیارهای دریایی و تجاری دنیا محسوب می‌گردد. از اختصاصات بارز آن این است که در محیط خارج از آب بلافاصله از بین می‌ رود و به حالت ژله‌ای درمی‌آید. فاقد رشته‌های چسبنده کویران است. حداقل و حداکثر طول آن بترتیب 35 و 75 سانتی‌متر و وزن آن بالغ بر 1 کیلوگرم می‌باشد.
منبع تصویر :
گزارش نهایی پروژه خیار دریایی آقای دکتر امین راد