Stichopus Horrense  / Stichopus Horrense  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Stichopus Horrense
نام لاتین :
Stichopus Horrense
خانواده:
استیکوپوتیده
مشخصات ظاهری:
در محیط خارج از آب بلافاصله از بین می‌ رود و به حالت ژله‌ای درمی‌آید. فاقد رشته‌های چسبنده کویران است.
اندازه و رنگ:
حداقل و حداکثر طول آن بترتیب 35 و 75 سانتی‌متر و وزن آن بالغ بر 1 کیلوگرم می‌باشد.
الگوهای رفتاری:
این گونه نیز صخری‌زی بوده،
ارزش اقتصادی:
دارای ارزش تجاری بالا می‌باشد. و جزء 20 گونه برتر خیارهای دریایی و تجاری دنیا محسوب می‌گردد.
توضیحات :
همانند گونه قبلی از خانواده استیکوپوتیده می‌باشد. این گونه نیز صخری‌زی بوده و دارای ارزش تجاری بالا می‌باشد. و جزء 20 گونه برتر خیارهای دریایی و تجاری دنیا محسوب می‌گردد. این گونه در محیط خارج از آب بلافاصله از بین می‌ رود و به حالت ژله‌ای درمی‌آید. فاقد رشته‌های چسبنده کویران است. حداقل و حداکثر طول آن بترتیب 35 و 75 سانتی‌متر و وزن آن بالغ بر 1 کیلوگرم می‌باشد.
منبع تصویر :
گزارش نهایی پروژه خیار دریایی آقای دکتر امین راد