Holothuria scabra  / Holothuria scabra  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Holothuria scabra
نام لاتین :
Holothuria scabra
پراکنش جغرافیایی:
در سال 1389 طی بررسی‌هایی که در آب‌های اطراف جزیره قشم انجام گردید، این گونه مشاهده شد. بنظر می‌رسد در آبهای منطقه جد و کلات با توجه به نوع بستر، این گونه یافت شود.
ارزش اقتصادی:
بعد از خیار دریایی Apostichopus japanicus ، این گونه با ارزش‌ترین گونه خیار دریایی می‌باشد.
توضیحات :
بعد از خیار دریایی Apostichopus japanicus ، این گونه با ارزش‌ترین گونه خیار دریایی می‌باشد. در سال 1389 طی بررسی‌هایی که در آب‌های اطراف جزیره قشم انجام گردید، این گونه مشاهده شد. متأسفانه به مدت بیشتر از یک دهه بدون آنکه کسی متوجه حضور این گونه در آبهای این جزیره شود، توسط اتباع بیگانه (هندی و بنگلادشی) به کمک بومیان منطقه و به صورت غیر قانونی صید و به قیمت بسیار نازلی به خارج از کشور ارسال گردید. بنظر می‌رسد در آبهای منطقه جد و کلات با توجه به نوع بستر، این گونه یافت شود.
منبع تصویر :
گزارش نهایی پروژه خیار دریایی آقای دکتر امین راد