Holothuria anans  / Holothuria anans  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Holothuria anans
نام لاتین :
Holothuria anans
مشخصات ظاهری:
دارای بدنی با دانسیته بالا و نسبتا سنگین می‌باشد.
اندازه و رنگ:
متوسط طول بالغین 50 سانتی‌متر می‌باشد. متوسط وزن بالغین نیز 500 گرم است.
پراکنش جغرافیایی:
این گونه در آبهای جزیره فارور گزارش گردیده است .
ارزش اقتصادی:
جزء گونه‌‌های با ارزش تجاری بالا می‌باشد.
ارزش حفاظتی:
گونه‌‌های در معرض خطر انقزاض است و صید آن در اغلب نقاط دنیا ممنوع می‌باشد.
توضیحات :
این گونه در آبهای جزیره فارور گزارش گردیده است و جزء گونه‌‌های با ارزش تجاری بالا می‌باشد. دارای بدنی با دانسیته بالا و نسبتا سنگین می‌باشد. این گونه جزء گونه‌‌های در معرض خطر انقزاض است و صید آن در اغلب نقاط دنیا ممنوع می‌باشد. متوسط طول بالغین 50 سانتی‌متر می‌باشد. متوسط وزن بالغین نیز 500 گرم است.
منبع تصویر :
گزارش نهایی پروژه خیار دریایی آقای دکتر امین راد