Holothuria edulis  / Holothuria edulis  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Holothuria edulis
نام لاتین :
Holothuria edulis
اندازه و رنگ:
متوسط طول و وزن آن بترتیب 30 سانتی‌متر و 250 گرم می باشد.
پراکنش جغرافیایی:
این گونه در آبهای جزایر خلیج فارس و دریای عمان مشاهده شده است.
الگوهای رفتاری:
این گونه نواحی صخره‌ای - مرجانی و پوشیده از علف‌های دریایی را برای زیست ترجیح می‌دهد.
ارزش اقتصادی:
جزء گونه‌‌های تجاری محسوب می‌گردد.
توضیحات :
این گونه در آبهای جزایر خلیج فارس و دریای عمان مشاهده شده است. جزء گونه‌‌های تجاری محسوب می‌گردد. متوسط طول و وزن آن بترتیب 30 سانتی‌متر و 250 گرم می باشد. این گونه نواحی صخره‌ای - مرجانی و پوشیده از علف‌های دریایی را برای زیست ترجیح می‌دهد.
منبع تصویر :
گزارش نهایی پروژه خیار دریایی آقای دکتر امین راد