جراح ماهي قهوه‌اي  / Acanthurus mata (Cuvier, 1829)  / Bleeker’s surgeonfish  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Acanthurus mata (Cuvier, 1829)
نام فارسی :
جراح ماهي قهوه‌اي
نام لاتین :
Bleeker’s surgeonfish
شاخه:
ACANTHURIDAE
رده:
Acanthurus
راسته:
جراح ماهي
خانواده:
ACANTHURIDAE
اسامی مترادف:
جراح ماهي قهوه‌اي، جراح قهوه‌اي
مشخصات ظاهری:
بدن فشرده و نسبتاً مرتفع. باله پشتي پيوسته و منفرد، داراي 9 خار و 24 تا 26 شعاع نرم. ساقه دمي باريك و طول استاندارد 10 تا 12 برابر كمترين ارتفاع آن. يك خار تيغ مانند در هر طرف ساقه دمي وجود دارد كه در شياري عميق به صورت افقي قرار مي‌گيرد.باله مخرجي داراي 3 خار و 23 يا 24 شعاع نرم.
اندازه و رنگ:
بيشينه درازاي بدن: 40 سانتي‌متر. بدن قهوه‌اي با خطوط طولي آبي رنگ روي سر و بدن، يك لكه زرد رنگ پشت چ
پراکنش جغرافیایی:
غرب درياي عمان تا اطراف منطقه ميداني.
الگوهای رفتاری:
- بدن قهوه‌اي با خطوط طولي آبي رنگ روي سر و بدن، يك لكه زرد رنگ پشت چشم‌ها و 2 نوار زرد رنگ كه از چشم‌ها به سمت جلو امتداد مي‌يابد.
ارزش اقتصادی:
دارد.
ارزش حفاظتی:
دارد
منبع تصویر :
اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
ماخذ :
اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان