دهان لانه دونواري  / Ostorhinchus fasciatus (White, 1790)  / Twostripe cardinal  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Ostorhinchus fasciatus (White, 1790)
نام فارسی :
دهان لانه دونواري
نام لاتین :
Twostripe cardinal
خانواده:
دهان لانه ماهيان APOGONIDAE
مشخصات ظاهری:
بدن كشيده و فشرده. اولين باله پشتي با 8 خار و دومين باله پشتي داراي يك خار و 9 شعاع نرم. فلس‌هاي جلوي باله پشتي 5 عدد. 14 خار آبششي روي بخش پاييني اولين كمان آبشش. باله مخرجي داراي 2 خار و 8 شعاع نرم. در طول خط جانبي 28 فلس وجود دارد.
اندازه و رنگ:
بيشينه درازاي بدن: 10 سانتي‌متر. 2 نوار تيره افقي در هر طرف بدن ديده مي‌شود.
پراکنش جغرافیایی:
در مناطق مختلف خليج فارس و درياي عمان صيد شده است.
ارزش اقتصادی:
دارد
منبع تصویر :
اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
ماخذ :
اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان