دهان لانه خال‌دار  / Apogon thurstoni Day, 1888  / Cardinalfish  

نقشه پراکنش جغرافیایی
نام علمی :
Apogon thurstoni Day, 1888
نام فارسی :
دهان لانه خال‌دار
نام لاتین :
Cardinalfish
خانواده:
دهان لانه ماهيان APOGONIDAE
مشخصات ظاهری:
بدن دوكي شكل و فشرده. سر بزرگ؛ داراي دو باله پشتي، اولين باله پشتي با 7 خار و دومين باله پشتي داراي 1 خار و 9 شعاع نرم. باله مخرجي داراي 2 خار و 8 شعاع نرم. باله سينه‌اي داراي 13 شعاع نرم. تعداد فلس‌ها در طول خط جانبي 25 عدد.
اندازه و رنگ:
بيشينه درازاي بدن: 10 سانتي‌متر. رنگ بدن مايل به خاكستري؛ پشت تيره‌تر؛ يك لكه گِرد سياه به بزرگي چشم در زير اولين باله پشتي.
پراکنش جغرافیایی:
سرتاسر خليج فارس و درياي عمان.
ارزش اقتصادی:
دارد
منبع تصویر :
اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
ماخذ :
اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان