رسانه های ترویجی / میگو

راهنمای بافت شناسی میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه دهم اسفند 1398 

راهنمای بافت شناسی میگو

راهنمای بافت شناسی میگو
نویسنده: محمد علی نظاری - نادر سامانی - مریم میر بخش - وحید یگانه - عقیل دشتیان نسب - بابک قائد نیا         بازدید: 91 مرتبه
	آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو
سایت پرتال توسعه پارس - شنبه سوم اسفند 1398 

آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو

آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو
نویسنده: دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، دکتر فریبرز احتشامی و دکتر محمد خلیل پذیر         بازدید: 44 مرتبه
آشنایی با بیماری ویروسی لکه سفید و روشهای پیشگیری از آن در مزارع تکثیر و پرورش میگو
سایت پرتال توسعه پارس - شنبه سوم اسفند 1398 

آشنایی با بیماری ویروسی لکه سفید و روشهای پیشگیری از آن در مزارع تکثیر و پرورش میگو

آشنایی با بیماری ویروسی لکه سفید و روشهای پیشگیری از آن در مزارع تکثیر و پرورش میگو
نویسنده: دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، دکتر فریبرز احتشامی و دکتر محمد خلیل پذیر         بازدید: 57 مرتبه
مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - سه شنبه دوم مهر 1398 

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر
نویسنده: بهروز قره وی، اسمعیل پقه، سید مرتضی حسینی عبدا... حق پناه ، نیاز محمد کر، یوسف ایری، نغیمه کسلخه         بازدید: 153 مرتبه
ایمپلنت  و وسایل مورد نیاز آن
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه سیزدهم شهریور 1398 

ایمپلنت و وسایل مورد نیاز آن

ایمپلنت و وسایل مورد نیاز آن
نویسنده: دکتر اشکان اژدری         بازدید: 196 مرتبه
مواد مغذی میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - یک شنبه دهم شهریور 1398 

مواد مغذی میگو

مواد مغذی میگو
نویسنده: دکتر محمد خلیل پذیر         بازدید: 204 مرتبه
تولید موفقیت آمیزدر مزارع میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - یک شنبه دهم شهریور 1398 

تولید موفقیت آمیزدر مزارع میگو

تولید موفقیت آمیزدر مزارع میگو
نویسنده: دکتر محمد خلیل پذیر - دکتر اشکان اژدری - خانم احترام محمدی         بازدید: 190 مرتبه
آماده سازی مزارع میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه یازدهم خرداد 1398 

آماده سازی مزارع میگو

آماده سازی مزارع میگو
نویسنده: سمیرا مبارکی، مریم میربخش، وحید یگانه و مصطفی قلی پور         بازدید: 281 مرتبه
12