رسانه های ترویجی / میگو

نقش پروبیوتیک درافزایش  سود آوری  مزارع پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه بیست و هشتم فروردین 1400 

نقش پروبیوتیک درافزایش سود آوری مزارع پرورش میگو

نقش پروبیوتیک درافزایش سود آوری مزارع پرورش میگو
نویسنده: وحید یگانه ، علی قوام پور،سمیرا مبارکی،مریم هاشمی،عقیل دشتیان نسب،خسروآئین جمشید         بازدید: 155 مرتبه
ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - شنبه نهم اسفند 1399 

ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو

ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو
نویسنده: مینا سیف زاده         بازدید: 199 مرتبه
اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1399 

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
نویسنده: محمدخلیل پذیر ،علی قوام پور         بازدید: 377 مرتبه
راهنمای بافت شناسی میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه دهم اسفند 1398 

راهنمای بافت شناسی میگو

راهنمای بافت شناسی میگو
نویسنده: محمد علی نظاری - نادر سامانی - مریم میر بخش - وحید یگانه - عقیل دشتیان نسب - بابک قائد نیا         بازدید: 601 مرتبه
	آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو
سایت پرتال توسعه پارس - شنبه سوم اسفند 1398 

آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو

آماده‌سازی بهداشتی استخرهای پرورش میگو در هنگام بروز بیماری لکه سفید میگو
نویسنده: دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، دکتر فریبرز احتشامی و دکتر محمد خلیل پذیر         بازدید: 514 مرتبه
آشنایی با بیماری ویروسی لکه سفید و روشهای پیشگیری از آن در مزارع تکثیر و پرورش میگو
سایت پرتال توسعه پارس - شنبه سوم اسفند 1398 

آشنایی با بیماری ویروسی لکه سفید و روشهای پیشگیری از آن در مزارع تکثیر و پرورش میگو

آشنایی با بیماری ویروسی لکه سفید و روشهای پیشگیری از آن در مزارع تکثیر و پرورش میگو
نویسنده: دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، دکتر فریبرز احتشامی و دکتر محمد خلیل پذیر         بازدید: 673 مرتبه
مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - سه شنبه دوم مهر 1398 

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر

مدیریت بهداشتي انتخاب بچه میگو در مراکز تکثیر
نویسنده: بهروز قره وی، اسمعیل پقه، سید مرتضی حسینی عبدا... حق پناه ، نیاز محمد کر، یوسف ایری، نغیمه کسلخه         بازدید: 720 مرتبه
12