رسانه های ترویجی / میگو

بهینه‌سازی عملیات برداشت و هندلینگ میگوهای پرورشی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه بیست و پنجم بهمن 1402 

بهینه‌سازی عملیات برداشت و هندلینگ میگوهای پرورشی

بهینه‌سازی عملیات برداشت و هندلینگ میگوهای پرورشی
نویسنده: سید حسن جلیلی ، صغری کمالی ، مینا احمدی و معصومه رهنما         بازدید: 16 مرتبه
رژیم غذایی میگوی مولد
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه چهاردهم تیر 1402 

رژیم غذایی میگوی مولد

رژیم غذایی میگوی مولد
نویسنده: دکتر وحید یگانه - دکترسمیرا مبارگی         بازدید: 192 مرتبه
اهميت اصلاح نژاد ميگو
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه بیست و هفنم بهمن 1400 

اهميت اصلاح نژاد ميگو

اهميت اصلاح نژاد ميگو
نویسنده: دکتررضا پسندیده؛ ژیلا رنجبری         بازدید: 581 مرتبه
مدیریت صید در مزارع پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه بیست و هفنم بهمن 1400 

مدیریت صید در مزارع پرورش میگو

مدیریت صید در مزارع پرورش میگو
نویسنده: دکترعلی قوام پور         بازدید: 579 مرتبه
 مولد سازی میگوی سفید غربی
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه بیست و سوم بهمن 1400 

مولد سازی میگوی سفید غربی

مولد سازی میگوی سفید غربی
نویسنده: دکتر وحید یگانه         بازدید: 580 مرتبه
مکانیزاسیون در مزارع پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - دوشنبه سوم آبان 1400 

مکانیزاسیون در مزارع پرورش میگو

مکانیزاسیون در مزارع پرورش میگو
نویسنده: مسلم شریفی،علی قوام پور،سمیرا مبارکی،وحید یگانه         بازدید: 639 مرتبه
نقش پروبیوتیک درافزایش  سود آوری  مزارع پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - شنبه بیست و هشتم فروردین 1400 

نقش پروبیوتیک درافزایش سود آوری مزارع پرورش میگو

نقش پروبیوتیک درافزایش سود آوری مزارع پرورش میگو
نویسنده: وحید یگانه ، علی قوام پور،سمیرا مبارکی،مریم هاشمی،عقیل دشتیان نسب،خسروآئین جمشید         بازدید: 837 مرتبه
ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - شنبه نهم اسفند 1399 

ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو

ترویج مصرف فرآورده تخمیری سس میگو
نویسنده: مینا سیف زاده         بازدید: 798 مرتبه
اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
پژوهشکده ميگوي کشور - چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1399 

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
نویسنده: دکترمحمدخلیل پذیر ،دکتر علی قوام پور         بازدید: 1061 مرتبه
123