رسانه های ترویجی / بهداشت و بیماریهای آبزیان

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه بیست و یکم مرداد 1399 

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 74 مرتبه
مدیریت بهداشتی استخرهای پرورش میگو
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1397 

مدیریت بهداشتی استخرهای پرورش میگو

مدیریت بهداشتی استخرهای پرورش میگو
نویسنده: بهروز قره وی         بازدید: 438 مرتبه
راههای کنترل و پیشگیری از آلودگي های انگلي در ماهیان زینتي
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1397 

راههای کنترل و پیشگیری از آلودگي های انگلي در ماهیان زینتي

راههای کنترل و پیشگیری از آلودگي های انگلي در ماهیان زینتي
نویسنده: بهروز قره وی ، نیاز محمد کر ، عبدالله حق پناه و یوسف ایری         بازدید: 488 مرتبه
آشنایی با علائم بیماریهای خطرناک میگو
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1397 

آشنایی با علائم بیماریهای خطرناک میگو

آشنایی با علائم بیماریهای خطرناک میگو
نویسنده: بهروز قره وی         بازدید: 439 مرتبه
برشور ترویجی سفید شدگی مرجان ها
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - دوشنبه پانزدهم بهمن 1397 

برشور ترویجی سفید شدگی مرجان ها

برشور ترویجی سفید شدگی مرجان ها
نویسنده: سیامک بهزادی         بازدید: 462 مرتبه
پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - دوشنبه بیست و چهارم دی 1397 

پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا

پوستر پیشگیری تنها راه کنترل بیماری سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) در قزل آلا
نویسنده: سید عبدالحمید حسینی         بازدید: 461 مرتبه
پوستر عوامل موثر بر وقوع بیماریهای ماهی
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - دوشنبه بیست و چهارم دی 1397 

پوستر عوامل موثر بر وقوع بیماریهای ماهی

پوستر عوامل موثر بر وقوع بیماریهای ماهی
نویسنده: سید عبدالحمید حسینی-ابوالحسن راستیان نسب         بازدید: 451 مرتبه
1