رسانه های ترویجی / فرآوری آبزیان

فناوری تولید کنسانتره پروتئین ماهی و مزایای آن در فرآوری محصولات غذایی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه سی ام فروردین 1401 

فناوری تولید کنسانتره پروتئین ماهی و مزایای آن در فرآوری محصولات غذایی

فناوری تولید کنسانتره پروتئین ماهی و مزایای آن در فرآوری محصولات غذایی
نویسنده: صغری کمالی، فاطمه نوغانی، مینا احمدی         بازدید: 94 مرتبه
تهیه کمپوست از ضایعات ماهی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه سی ام فروردین 1401 

تهیه کمپوست از ضایعات ماهی

تهیه کمپوست از ضایعات ماهی
نویسنده: مینا احمدی، صغری کمالی، فاطمه نوغانی         بازدید: 85 مرتبه
تولید عصاره الکلی از پوست انار جهت افزایش عمر ماندگاری فرآورده‌های شیلاتی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - شنبه سی ام بهمن 1400 

تولید عصاره الکلی از پوست انار جهت افزایش عمر ماندگاری فرآورده‌های شیلاتی

تولید عصاره الکلی از پوست انار جهت افزایش عمر ماندگاری فرآورده‌های شیلاتی
نویسنده: فاطمه نوغانی، صغری کمالی، مینا احمدی         بازدید: 134 مرتبه
مراحل تولید ژلاتین هیدرولیز شده به روش آنزیمی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه بیست و هفنم بهمن 1400 

مراحل تولید ژلاتین هیدرولیز شده به روش آنزیمی

مراحل تولید ژلاتین هیدرولیز شده به روش آنزیمی
نویسنده: سمیرا جدی، مهدی آل بوفتیله، سید حسن جلیلی         بازدید: 143 مرتبه
ارتقاء ارزش تغذیه ای ماکارونی صنعتی با استفاده از  کنسانتره پروتئین ماهی (FPC)
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه بیست و هفنم بهمن 1400 

ارتقاء ارزش تغذیه ای ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC)

ارتقاء ارزش تغذیه ای ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC)
نویسنده: صغری کمالی،سید حسن جلیلی، فاطمه نوغانی، مینا احمدی         بازدید: 140 مرتبه
کاربرد نگهدارنده‌های طبیعی  (عصاره‌های رُزماری و آویشن) برای پایدارسازی گوشت چرخ‌شده کپور نقره‌ای در شرایط انجماد
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - شنبه چهارم اردیبهشت  1400 

کاربرد نگهدارنده‌های طبیعی (عصاره‌های رُزماری و آویشن) برای پایدارسازی گوشت چرخ‌شده کپور نقره‌ای در شرایط انجماد

کاربرد نگهدارنده‌های طبیعی (عصاره‌های رُزماری و آویشن) برای پایدارسازی گوشت چرخ‌شده کپور نقره‌ای در شرایط انجماد
نویسنده: فرشته خدابنده، سید حسن جلیلی،معصومه رهنما سنگاچینی، مینا احمدی         بازدید: 333 مرتبه
معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - شنبه چهارم اردیبهشت  1400 

معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
نویسنده: معصومه رهنما سنگاچینی، فرشته خدابنده، سید حسن جلیلی، مهدی آل بوفیتیله، اسماعیل صفری و رضا روار         بازدید: 337 مرتبه
دستورالعمل ترویجی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - یک شنبه سوم اسفند 1399 

دستورالعمل ترویجی "فرآیند غنی سازی ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی"

دستورالعمل ترویجی "فرآیند غنی سازی ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی"
نویسنده: صغری کمالی، فاطمه نوغانی و مینا احمدی         بازدید: 413 مرتبه
 معرفی فرآورده های شیلاتی از ماهی کیلکا
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - یک شنبه سوم اسفند 1399 

معرفی فرآورده های شیلاتی از ماهی کیلکا

معرفی فرآورده های شیلاتی از ماهی کیلکا
نویسنده: مینا احمدی، صغری کمالی، فاطمه نوغانی         بازدید: 413 مرتبه
معرفی مخاطرات فرآورده های دریایی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه بیست و یکم بهمن 1399 

معرفی مخاطرات فرآورده های دریایی

معرفی مخاطرات فرآورده های دریایی
نویسنده: مینا احمدی، فاطمه نوغانی و صغری کمالی         بازدید: 502 مرتبه
تولید سوریمی از گوشت چرخ کرده ماهی کلیکا
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه بیست و یکم بهمن 1399 

تولید سوریمی از گوشت چرخ کرده ماهی کلیکا

تولید سوریمی از گوشت چرخ کرده ماهی کلیکا
نویسنده: فاطمه نوغانی، قربان زارع گشتی، صغری کمالی و مینا احمدی         بازدید: 468 مرتبه
فرآیند تهیه کنسانتره پروتئین ماهی(FPC)
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه ششم آبان 1399 

فرآیند تهیه کنسانتره پروتئین ماهی(FPC)

فرآیند تهیه کنسانتره پروتئین ماهی(FPC)
نویسنده: صغری کمالی، فاطمه نوغانی، مینا احمدی، رضا روار         بازدید: 530 مرتبه
دستورالعمل ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه ششم آبان 1399 

دستورالعمل ترویجی "فرآیند غنی سازی ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی"

دستورالعمل ترویجی "فرآیند غنی سازی ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی"
نویسنده: صغری کمالی، فاطمه نوغانی ، مینا احمدی         بازدید: 504 مرتبه
معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - چهارشنبه بیست و سوم مهر 1399 

معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
نویسنده: معصومه رهنما، فرشته خدابنده، سید حسن جلیلی، مهدی آل بوفیتیله، اسماعیل صفری و رضا روار         بازدید: 537 مرتبه
مخاطرات زیست شناختی در مواد غذایی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه هشتم مهر 1398 

مخاطرات زیست شناختی در مواد غذایی

مخاطرات زیست شناختی در مواد غذایی
نویسنده: افشین فهیم         بازدید: 835 مرتبه
تولید کره رژیمی با استفاده از ژلاتین پوست ماهی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه هشتم مهر 1398 

تولید کره رژیمی با استفاده از ژلاتین پوست ماهی

تولید کره رژیمی با استفاده از ژلاتین پوست ماهی
نویسنده: سیدحسن جلیلی، قربان زارع گشتی،معصومه رهنما سنگاچینی،فرشته خدابنده،افشین فهیم         بازدید: 909 مرتبه
12