رسانه های ترویجی / فرآوری آبزیان

معرفی شناساگرها(اندیکاتورها)  بعنوان بسته‌بندی‌های هوشمند در صنایع غذائی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه نهم اسفند 1401 

معرفی شناساگرها(اندیکاتورها) بعنوان بسته‌بندی‌های هوشمند در صنایع غذائی

معرفی شناساگرها(اندیکاتورها) بعنوان بسته‌بندی‌های هوشمند در صنایع غذائی
نویسنده: فاطمه نوغانی، صغری کمالی، مینا احمدی         بازدید: 241 مرتبه
توسعه صنعت دودی گرم راهکاری برای تولید محصولات سالم تر
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - دوشنبه هشتم اسفند 1401 

توسعه صنعت دودی گرم راهکاری برای تولید محصولات سالم تر

توسعه صنعت دودی گرم راهکاری برای تولید محصولات سالم تر
نویسنده: معصومه رهنما سنگاچینی، فرشته خدابنده، سید حسن جلیلی و مینا سیف زاده         بازدید: 210 مرتبه
فرآیند تولید ژلاتین از زائدات آبزیان
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - یک شنبه هفنم اسفند 1401 

فرآیند تولید ژلاتین از زائدات آبزیان

فرآیند تولید ژلاتین از زائدات آبزیان
نویسنده: فاطمه نوغانی، سید حسن جلیلی، رضا روار         بازدید: 257 مرتبه
کنسرو کوفته ماهی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه سوم اسفند 1401 

کنسرو کوفته ماهی

کنسرو کوفته ماهی
نویسنده: صغری کمالی، سید حسن جلیلی, فاطمه نوغانی، مینا احمدی.         بازدید: 238 مرتبه
فناوری تولید کنسانتره پروتئین ماهی و مزایای آن در فرآوری محصولات غذایی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه سی ام فروردین 1401 

فناوری تولید کنسانتره پروتئین ماهی و مزایای آن در فرآوری محصولات غذایی

فناوری تولید کنسانتره پروتئین ماهی و مزایای آن در فرآوری محصولات غذایی
نویسنده: صغری کمالی، فاطمه نوغانی، مینا احمدی         بازدید: 469 مرتبه
تهیه کمپوست از ضایعات ماهی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه سی ام فروردین 1401 

تهیه کمپوست از ضایعات ماهی

تهیه کمپوست از ضایعات ماهی
نویسنده: مینا احمدی، صغری کمالی، فاطمه نوغانی         بازدید: 479 مرتبه
تولید عصاره الکلی از پوست انار جهت افزایش عمر ماندگاری فرآورده‌های شیلاتی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - شنبه سی ام بهمن 1400 

تولید عصاره الکلی از پوست انار جهت افزایش عمر ماندگاری فرآورده‌های شیلاتی

تولید عصاره الکلی از پوست انار جهت افزایش عمر ماندگاری فرآورده‌های شیلاتی
نویسنده: فاطمه نوغانی، صغری کمالی، مینا احمدی         بازدید: 500 مرتبه
مراحل تولید ژلاتین هیدرولیز شده به روش آنزیمی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه بیست و هفنم بهمن 1400 

مراحل تولید ژلاتین هیدرولیز شده به روش آنزیمی

مراحل تولید ژلاتین هیدرولیز شده به روش آنزیمی
نویسنده: سمیرا جدی، مهدی آل بوفتیله، سید حسن جلیلی         بازدید: 555 مرتبه
ارتقاء ارزش تغذیه ای ماکارونی صنعتی با استفاده از  کنسانتره پروتئین ماهی (FPC)
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - چهارشنبه بیست و هفنم بهمن 1400 

ارتقاء ارزش تغذیه ای ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC)

ارتقاء ارزش تغذیه ای ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC)
نویسنده: صغری کمالی،سید حسن جلیلی، فاطمه نوغانی، مینا احمدی         بازدید: 496 مرتبه
کاربرد نگهدارنده‌های طبیعی  (عصاره‌های رُزماری و آویشن) برای پایدارسازی گوشت چرخ‌شده کپور نقره‌ای در شرایط انجماد
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - شنبه چهارم اردیبهشت  1400 

کاربرد نگهدارنده‌های طبیعی (عصاره‌های رُزماری و آویشن) برای پایدارسازی گوشت چرخ‌شده کپور نقره‌ای در شرایط انجماد

کاربرد نگهدارنده‌های طبیعی (عصاره‌های رُزماری و آویشن) برای پایدارسازی گوشت چرخ‌شده کپور نقره‌ای در شرایط انجماد
نویسنده: فرشته خدابنده، سید حسن جلیلی،معصومه رهنما سنگاچینی، مینا احمدی         بازدید: 703 مرتبه
معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - شنبه چهارم اردیبهشت  1400 

معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

معرفی خط تولید برگر ماهی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
نویسنده: معصومه رهنما سنگاچینی، فرشته خدابنده، سید حسن جلیلی، مهدی آل بوفیتیله، اسماعیل صفری و رضا روار         بازدید: 707 مرتبه
دستورالعمل ترویجی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - یک شنبه سوم اسفند 1399 

دستورالعمل ترویجی "فرآیند غنی سازی ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی"

دستورالعمل ترویجی "فرآیند غنی سازی ماکارونی صنعتی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی"
نویسنده: صغری کمالی، فاطمه نوغانی و مینا احمدی         بازدید: 778 مرتبه
 معرفی فرآورده های شیلاتی از ماهی کیلکا
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - یک شنبه سوم اسفند 1399 

معرفی فرآورده های شیلاتی از ماهی کیلکا

معرفی فرآورده های شیلاتی از ماهی کیلکا
نویسنده: مینا احمدی، صغری کمالی، فاطمه نوغانی         بازدید: 802 مرتبه
معرفی مخاطرات فرآورده های دریایی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه بیست و یکم بهمن 1399 

معرفی مخاطرات فرآورده های دریایی

معرفی مخاطرات فرآورده های دریایی
نویسنده: مینا احمدی، فاطمه نوغانی و صغری کمالی         بازدید: 874 مرتبه
تولید سوریمی از گوشت چرخ کرده ماهی کلیکا
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه بیست و یکم بهمن 1399 

تولید سوریمی از گوشت چرخ کرده ماهی کلیکا

تولید سوریمی از گوشت چرخ کرده ماهی کلیکا
نویسنده: فاطمه نوغانی، قربان زارع گشتی، صغری کمالی و مینا احمدی         بازدید: 899 مرتبه
فرآیند تهیه کنسانتره پروتئین ماهی(FPC)
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه ششم آبان 1399 

فرآیند تهیه کنسانتره پروتئین ماهی(FPC)

فرآیند تهیه کنسانتره پروتئین ماهی(FPC)
نویسنده: صغری کمالی، فاطمه نوغانی، مینا احمدی، رضا روار         بازدید: 949 مرتبه
12