رسانه های ترویجی / پادکستهای علمی ترویجی

پادکست بستنی ماهی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - سه شنبه بیست و هشتم شهریور 1402 

پادکست بستنی ماهی

پادکست بستنی ماهی
نویسنده: مهندس مینا احمدی         بازدید: 145 مرتبه
پادکست  ژلاتین ماهی
مرکز ملي تحقيقات فرآوري آبزيان بندر انزلي - یک شنبه پانزدهم اسفند 1400 

پادکست ژلاتین ماهی

پادکست ژلاتین ماهی
نویسنده: دکترسید حسن جلیلی         بازدید: 542 مرتبه
1