طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
مرکز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور - چابهار - دوشنبه بیست و هشتم خرداد 1397 

برگزاری جلسه توجیهی "طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی" در منطقه چابهار

برگزاری جلسه توجیهی "طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی" در منطقه چابهار
نویسنده: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور - چابهار         بازدید: 1377 مرتبه
دراین جلسهابتدا ریاست محترم مرکز تحقیقات مطالبیدر خصوص اهمیت صید لانگ لاین در مقایسه با دیگر روشهای صیدبیان نمودند، که پس از آن مدیرکل محترم شیلات استان بر ترویج این طرح در استان نیز تاکید کردند. در ادامه جلسه مواد آموزشی در خصوص روشهای مکانیزه کردن روش صید لانگ لاین شناورهای سنتی منطقه و ایجاد تکمیل زنجیره تولید مطالب در قالب پاورپوئنت و فیلم های آموزشی برای شرکت کنندگان ارائه گردید و در پایان نیز پرسش و پاسخ در زمینه مطالب ارائه شده صورت گرفته است.