طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
مرکز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور - چابهار - سه شنبه بیست و نهم خرداد 1397 

جلسه ترویجی "پیشنهاد چشمه تور گوشگیر مناسب صید آبزیان مهم کفزی" در منطقه بریس

جلسه ترویجی "پیشنهاد چشمه تور گوشگیر مناسب صید آبزیان مهم کفزی" در منطقه بریس
نویسنده: دکتر سید عباس حسینی         بازدید: 1502 مرتبه
طبق برنامه ریزی و هماهنگی به عمل آمده با اداره کل شیلات استان و اداره شیلات بریس و مرکز آموزش ،تحقیقات وترویج کشاورزی چابهار و اداره شیلات بریس جلسه در تاریخ 8/11/96 در مرکز آموزش بریس با حضور جمعی از صیادان و بهره برداران شیلاتی برگزار گردید و نسبت به استفاده از تورهای گوشگیر با چشمه های مناسب برای انواع آبزیان و همچنین زمان تخم ریزی ماهیان مهم اقتصادی در سواحل دریای عمان و همچنین در مورد زمان های ممنوعیت صید و همچنین مکان های صید ماهیان مهم اقتصادی از قبیل حلوا سیاه، حلوا سفید ، شوریده ، سنگسر و ماهی شیر مطالبی بصورت پاور پوئنت ارائه گردید و شرکت کنندگان در جلسه نسبت به اهمیت استفاده از تورهای مناسب و روش های صید آگاهی پیدا کردندو در پایان به سوالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ داده شد . در پایان از زحمات مدیریت شیلات بریس جناب مهندس رئیسی و همکاران ایشان و جناب مهندس صوفی مدیریت محترم تحقیقات و آموزش کشاورزی چابهار تشکر و قدردانی می شود.