طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
طبق برنامه ریزی و هماهنگی به عمل آمده با اداره کل شیلات استان و اداره شیلات بریس و مرکز آموزش ،تحقیقات وترویج کشاورزی چابهار و اداره شیلات بریس جلسه در تاریخ 8/11/96 در مرکز آموزش بریس با حضور جمعی از صیادان و بهره برداران شیلاتی برگزار گردید و نسبت به استفاده از تورهای گوشگیر با چشمه های مناسب برای انواع آبزیان و همچنین زمان تخم ریزی ماهیان مهم اقتصادی در سواحل دریای عمان و همچنین در مورد زمان های ممنوعیت صید و همچنین مکان های صید ماهیان مهم اقتصادی از قبیل حلوا سیاه، حلوا سفید ، شوریده ، سنگسر و ماهی شیر مطالبی بصورت پاور پوئنت ارائه گردید و شرکت کنندگان در جلسه نسبت به اهمیت استفاده از تورهای مناسب و روش های صید آگاهی پیدا کردندو در پایان به سوالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ داده شد . در پایان از زحمات مدیریت شیلات بریس جناب مهندس رئیسی و همکاران ایشان و جناب مهندس صوفی مدیریت محترم تحقیقات و آموزش کشاورزی چابهار تشکر و قدردانی می شود.