طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در استان گیلان (خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه دوم مهر 1397 

تولید ترویجی فرآورده های شیلاتی با حضور مروجین و رسانه های گروهی(صداوسیما) در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

تولید ترویجی فرآورده های شیلاتی با حضور مروجین و رسانه های گروهی(صداوسیما) در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1131 مرتبه
برای اولین بار در اسفند ماه سال 96 محصولات تولیدی در قالب فرآورده های خمیری توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بعنوان یک طرح ترویجی به بهره برداری رسید. در همین راستا اولین مرحله تولید ترویجی برای عرضه در استان گیلان (تولید فرآورده های شیلاتی به مقدار 500 کیلوگرم برگر ماهی، فینگر ماهی، فیش بال و دودی گرم صنعتی ماهی) در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی انجام گردید. روند تولید و ترویج بصورت کامل مستندسازی و مصاحبه توسط صدا و سیمای استان گیلان انجام شد.