طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در استان گیلان (خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه دوم مهر 1397 

برگزاری جلسه هماهنگي اجراي طرح ترويجي، ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان با مدير مركز نمونه عرضه ماهي در رشت

برگزاری جلسه هماهنگي اجراي طرح ترويجي، ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان با مدير مركز نمونه عرضه ماهي در رشت
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1071 مرتبه
در راستای اجرای طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان و بر اساسبرنامه ترويجي پژوهشكده در سال ١٣٩٦ ، روز يكشنبه مورخه 96/12/6جلسه هماهنگي براي اجراي بخشي از این طرح در روز ملي مزرعه با حضور آقاي مهندس رهنما مدير مركز نمونه عرضه ماهي بهداشتي و فرآورده هاي آبزيان در رشت، برگزار و برنامه ربزي لازم جهت عرضه ترویجی محصولات دریک همایش یکروزه انجام گرديد.