طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در استان گیلان (خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه شانزدهم دی 1397 

برگزاری اولین جشنواره معرفی و فروش فرآوردهای غذایی از ماهی کپور نقره ای توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با همکاری اداره کل شیلات در مرکز نمونه عرضه آبزیان رهنما

برگزاری اولین جشنواره معرفی و فروش فرآوردهای غذایی از ماهی کپور نقره ای توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با همکاری اداره کل شیلات در مرکز نمونه عرضه آبزیان رهنما
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 1172 مرتبه
در راستای اجرای طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان، روز یکشنبه مورخ 20/12/96 اولین جشنواره معرفی و فروش فرآوردهای غذایی از ماهی کپور نقره ای توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با همکاری اداره کل شیلات گیلان در مرکز نمونه عرضه آبزیان رهنما در رشت برگزار گردید. در این همایش یکروزه که بیشتر به عرضه و معرفی فرآورده های متنوع از کپورماهیان پرداخته شده جهت افزایش استقبال کودکان و نوجوانان مسابقه نقاشی با موضوع آبزیان برگزار گردید.