طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در استان گیلان (خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه شانزدهم دی 1397 

برگزاری نشست هم اندیشی اجرای کارگاه آموزشی فرآیند تولید فرآورده های خمیری و فرآورده های دودی گرم صنعتی در بخش تحقیات فرآوری آبزیان

برگزاری نشست هم اندیشی اجرای کارگاه آموزشی فرآیند تولید فرآورده های خمیری و فرآورده های دودی گرم صنعتی در بخش تحقیات فرآوری آبزیان
نویسنده: قربان زارع گشتی         بازدید: 936 مرتبه
در راستای اجرای طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان، روز دوشنبه مورخ 96/10/18نشست هم اندیشی با هدف برگزاری کارگاه آموزشی فرآیند تولید فرآورده های خمیری ماهی شامل فیش برگر، فیش فینگر و فیش بال و فرآیند
تولید انواع فرآورده های دودی گرم ماهی (صنعتی) با حضور مجری و همکاران طرح در بخش تحقیات فرآوری آبزیان تشکیل شد. در این جلسه سرفصل های تئوری و عملی دوره، اساتید و زمان اجرای دوره ها مشخص گردید.