طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
 به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات چابهار – نشست تخصصي كارگروه ترويج وانتقال يافته هاي شيلاتي در مورخ 97.10.22 باحضور آقاي دكتر حسيني رئیس مركز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور ، آقاي مهندس حسيني مسئول ترويج اداره كل شيلات ،آقاي مهندس توتازهي مسئول رابط ترويج جهادكشاورزي چابهار ،آقاي مهندس افضل زائي مسئول رابط ترويج جهاد كشاورزي كنارك ، كارشناسان ، مديران بخش هاي تحقيقاتي وكارگروه ترويجي وانتقال يافته برگزار گرديد . آقاي دكتر حسيني ضمن خير مقدم به شركت كنندگان آمادگي مركز تحقيقات وكارشناسان ومحققين راجهت انجام فعاليت ترويجي وانتقال يافته ها درجهت توسعه و بهره برداري پايدار از ذخاير آبزيان درحوزه صيد وصيادي وافزايش توليد آبزي پروري دراستان سيستان وبلوچستان اعلام داشتند. در ادامه هريك از اعضاء كارگروه نظراتي درخصوص مشكلات و راهكارهاي آموزش وترويج به بهره برداران ارئه داشتند كه درنهايت مقرر گرديد درنشست آتي دوره هاي آموزشي صيد با قلاب و ارائه راهكار مناسب براي اجراء آن مورد بررسي قرارگيرد.