طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
جلسه در تاريخ 6/11/97 باحضور رياست محترم ايستگاه تحقيقات آموزش كشاورزي و كارشناسان اداره كل شيلات و بهره بردارن بخش خصوصي در كارخانه آرمان جنوب برگزار گرديد و سركارخانم دكتر باقري نسبت به ارائه موضوعات مربوطه مطالبي بصورت  پاور پوينت ارائه نمودند و سپس جلسه پرسش و پاسخ انجام پذيرفت. شايان ذكر است كه درپايان دوره ازبخش هاي مختلف واحد فرآوري ونحوه فعاليت هاي آن بازديد به عمل آمد .