رسانه های ترویجی
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1397 

کاربرد تورین در جیره آبزیان

کاربرد تورین در جیره آبزیان
نویسنده: سید مرتضی حسینی         بازدید: 1277 مرتبه

آبزيان يكي از منابع مهم و با كيفيت پروتئيني محسوب مي­شوند. استحصال پروتئين از منابع آبزي به صورت صيد طبيعي و پرورش انجام مي­گيرد. بنابراين، صنعت پرورش آبزيان رشد سريعي داشته و راه حلي مناسب جهت افزايش توليد پروتئين، استفاده بهينه از منابع و كاهش فشار صيد بر منابع طبيعي مي­باشد. پرورش دهندگان ماهی هميشه به دنبال غذايي هستند كه از نظر هزينه و كارايي بهترين حالت را دارا باشد. به دليل قيمت بالا و كاهش دسترسي به پودر ماهي، تلاش­هاي زيادي در جهت يافتن جايگزين مناسب و ارزان قيمت براي آن در جيره ماهيان پرورشي صورت گرفته است. منابع پروتئين گياهي از مهم­ترين جايگزين­هاي پودر ماهي محسوب مي­شوند. مهم­ترین این منابع آرد سویا و آرد گلوتن هستند. این منابع پروتئین بالایی دارند ولی معایبی هم دارند که یکی از این معایب کمبود اسید آمینه تورین است.

تورين يك اسید آمینه گوگردی است. اين به ميزان زياد در محيط بين سلولي جانوران يافت مي­شود. وجود تورین در جیره آبزیان به مسموميت­ زدايي، انتقال كلسيم، نمو مغز و شبكيه چشم، تنظيم اسمزي، تولید نمك­هاي صفراوي و هضم چربی کمک می­کند. منابع پروتئين گياهي داراي تورين بسیار كمي هستند. لذا وقتي در جيره غذايي ماهي، از ميزان زيادي پروتئين گياهي (آرد سویا، کنجاله کلزا، گلوتن گندم و ذرت) استفاده شود، ميزان تورين جيره بسيار پايين خواهد بود. از طرفی، به دلیل کاهش تولید پودر ماهی نسبت به تقاضای آن در صنعت تولید خوراک آبزیان، استفاده از منابع پروتئین گیاهی در تولید خوراک آبزیان معمول شده و رو به افزایش است. به همین دلیل، میزان تورین در جیره ­های امروزی کمتر از گذشته است. به دلیل نقش اساسی تورین در تنظیم اسمزی، تورین در تغذیه ماهیان آب شور اهمیت بالاتری دارد.

در این رسانه اطلاعات موجود در زمینه کاربرد تورین در آبزی پروری و تولید جیره آبزیان جمع بندی و پیشنهادات اجرایی مربوطه ارائه گردیده است.