طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
مرکز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور - چابهار - چهارشنبه یازدهم اردیبهشت  1398 

اولين نشست تخصصي –ترويجي متخصصين وكارشناسان پرورش ميگو باحضور بهره برداران سايت گواتر

اولين نشست تخصصي –ترويجي متخصصين وكارشناسان پرورش ميگو باحضور بهره برداران سايت گواتر
نویسنده:         بازدید: 1364 مرتبه
به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات چابهار-آبهای دور اولين نشستتخصصی- ترويجي پرورش ميگو با حضورهمكاران شيلاتي، انجمن صنفي ميگو، اداره دامپزشكي وجمع كثيري از بهره برداران سايت پرورش ميگو گواتربا همكاري همكاران پژوهشكده ميگوكشور-بوشهر باموضوعات مختلف برگزار گردید. دراين نشست كه به صورت كارگاه آموزشي وباپرسش وپاسخ برگزار شد، آقاي دكتر دشتيان نسب و همكاران آن پژوهشكده به عنوان مدرسين دوره موضوعات انتخاب مولدين و مديريت انتقال پست لاروها، مديريت آماده سازي استخرها، مديريت پرورش  وباردرسال را  تشريح نمودند. به دليل استقبال خيلي خوب بهره بردارن مقرر شد اين دوره ها به صورت ادواري در طول دوره پرورش باموضوعات تخصصي برگزار شود. در پایان، مقررگردید برنامه اثر بخشی پرورش ميگو با الویت فعلی منطقه در سه موضوع: 1) اجرای طرح تحقیقاتی پایش بهداشت و سلامت مزارع پرورش میگو2) اجرای طرح پرورش دو بار درسال و 3) برگزاری کارگاه های آموزشی-ترویجی براساس نیاز بهره برداران ارائه گردد.