رسانه های ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت ماهی قزل آلا

اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت ماهی قزل آلا
نویسنده: دکتر همایون حسین زاده صحافی، دکتر حسین عبدالحی، طیبه باشتی         بازدید: 1082 مرتبه
اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت ماهی قزل آلا
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
 پدید آورنده : دکتر همایون حسین زاده صحافی، دکتر حسین عبدالحی، طیبه باشتی