رسانه های ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن روش های صید و صیادی

اپلیکیشن روش های صید و صیادی
نویسنده: دکتر علی اصغر خانی پور         بازدید: 886 مرتبه
اپلیکیشن روش های صید و صیادی
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوعات :سایر موضوعات شیلات
پدید آورنده : دکتر علی اصغر خانی پور