رسانه های ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن پیشگیری و مدیریت مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید میگو

اپلیکیشن پیشگیری و مدیریت مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید میگو
نویسنده: دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، مهندس علی قوام پور، دکتر محمد خلیل پذیر، دکتر عقیل دشتیانی نسب         بازدید: 926 مرتبه
اپلیکیشن پیشگیری و مدیریت مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید میگو
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوعات :سخت پوستان (میگو،خرچنگ،غیره)
پدید آورنده : دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، مهندس علی قوام پور، دکتر محمد خلیل پذیر، دکتر عقیل دشتیانی نسب