طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
مرکز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور - چابهار - شنبه پنجم مرداد 1398 

دوره آموزشی ترویجی "مديريت بهداشتي و امنيت زيستي در مزارع پرورش ميگو با تاكيد بر بيماري لكه سفيد ميگو"

دوره آموزشی ترویجی "مديريت بهداشتي و امنيت زيستي در مزارع پرورش ميگو با تاكيد بر بيماري لكه سفيد ميگو"
نویسنده:         بازدید: 1109 مرتبه
 به گزارش روابط عمومي مركز تحقيقات شيلات آبهای دور-چابهار مورخ 1398/05/01 دوره آموزشی ترویجی بعنوان "مديريت بهداشتي وامنيت زيستي درمزارع پرورش ميگو با تاكيد بر بيماري لكه سفيد ميگو"  با همکاری اداره كل شيلات استان، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، ايستگاه تحقيقات كشاورزي منابع طبيعي و اداره دامپزشكي چابهار برای بهره بردارن سايت پرورش ميگو گواتر برگزار گرديد. موضوعات دوره آموزشی با عناوین: مديريت تغذيه وغذادهي درمزارع پرورش ميگو توسط آقاي دكتر نصيري، مروري بربيماري لكه سفيد توسط آقای دكتراسكندري، پيشگيري بروز عارضه سرقرمزي ميگوي پرورشي توسط سركارخانم دكتر باقري و اصول مديريت آب وهوادهي استخر پرورش ميگو توسط سركارخانم مهندس عرفاني فر براي بهره برداران و كارشناسان حاضر در دوره ارائه شده است. درپایان ارائه مطالب، بهره برداران حاضر در دوره مسائل و مشکلات خود را در قالب پرسش مطرح کردند که راه حل برای رفع آنها از طرف مدرسين دوره ارائه شده است.