رسانه های ترویجی
دوره آموزشی - ترویجی تحت وب (وبینار) با عنوان " مدیریت پایدار منابع ماهیگیری، اصول و روشها" توسط محقق هیات علمی موسسه جناب آقای دکتر امین اله تقوی مطلق در روز 2شنبه مورخ 1398/04/03 ساعت 9 الی 12 از طریق سامانه وبینار برگزار گردید.
فایلهای دوره از طریق لینکهای زیر قابل دانلود می باشد.