رسانه های ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - سه شنبه پانزدهم مرداد 1398 

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
نویسنده: دکتر محمدخلیل پذیر و دکتر علی قوام پور         بازدید: 948 مرتبه
اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
نوع رسانه: نرم افزارهای تلفن همراه
موضوع :میگو
پدید آورنده گان : دکتر محمدخلیل پذیر و دکتر علی قوام پور