رسانه های ترویجی
دوره آموزشی-ترویجی "نحوه نگارش متون ترویجی" توسط مهندس علی رضا سید اسحقی، مدیركل دفتر شبكه دانش و رسانه های ترویجی ، در روز سه شنبه 1398/05/08 ساعت 9 الی 13 از طریق سامانه وبینار برگزارگردید.
فایلهای دوره از طریق لینکهای زیر قابل دانلود می باشد.