رسانه های ترویجی
دوره آموزشی-ترویجی "آشنایی با الگوها، رهیافت ها و روشهای ترویجی" توسط مهندس حسین پیری، در روز سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ از طریق سامانه وبینار برگزارگردید.
فایلهای دوره از طریق لینکهای زیر قابل دانلود می باشد.
- اسلایدهای دوره