رسانه های ترویجی
دوره آموزش" مدیریت پرتال جدید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به آدرس www.ifsri.ir و سایر زیر سایتهای آن" توسط مهندس مجید عطوفت شمسی، در روز شنبه 19 اسفند 1396 از طریق سامانه وبینار برگزارگردید.
جهت استفاده ی مفید و آشنایی هرچه بیشتر مدیران سایتهای موسسه و مراکز تابعه با پرتال جدید کلیه ماژولها و ابزارهای پرتال معرفی گردید.
در ابتدا ماژولهای اصلی مانند ( اخبار، مقالات ، گالری تصاویر، صفحات سایت ، مدیریت کاربران و 28 ماژول دیگر) توضیح داده شد و نحوه کار آن تشریح گردید. در ادامه ابزارهای پرتال مانند ( پرسنل و چارت سازمانی ، نظرسنجی، مقالات، تبلیغات و 13 ابزار دیگر) آموزش داده شد. و در نهایت رفع اشکال و پرسش و پاسخ انجام گرفت.