رسانه های ترویجی
مجلات تخصصی ترویجی شیلاتی یکی از رسانه های ارزشمند به منظور ایجاد ارتباط بین محققان، صاحب نظران از یک سو و بهره برداران، صیادان و آبزی پروران از سوی دیگر می باشد که این ارتباط موجب ارتقای علمی کاربران و ارائه راهکار برای چالش های موجود را فراهم می کند و به این ترتیب مجلات ترویجی نقش خود را به عنوان ابزاری قدرتمند در ارائه نتایج پژوهش های کاربردی ایفا می نمایند. در این راستا، پژوهشکده اکولوژیِ خلیج فارس و دریای عمان  اقدام به انتشار مجله تخصصی ترویجی به صورت دو فصلنامه و با نام  بوم شناسی منابع آبی نمود. این مجله  به منظور نشر و ترویج فعالیت‌های پژوهشی، اطلاعات حاصل از تازه‌ترین پژوهش‌های محققین در زمینه‌های علوم شیلاتی و با تاکید بر مباحث بوم شناسی را به چاپ می‌رساند و در تاریخ  2/12/1395 به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. مجله بوم شناسی منابع آبی، مقالات مرتبط با  اثرات توسعه بر منابع آبی، ارزیابی ریسک سلامت و  اکولوژیک ناشی از آلاینده های مختلف در منابع آبی، اثرات ناشی از تغییر اقلیم، کشند قرمز و شکوفایی جلبکی مضر، توسعه آبزی پروری، تنوع زیستی آبزیان، بازسازی ذخایر آبزیان، کاربرد ژنتیک، بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی را به چاپ می رساند. امیدواریم محققان، اندیشمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه های مذکور با ارسال مقاله های ترویجی خود، ما را در ارتقای سطح آگاهی بهره برداران و انتشار کاربردی نتایج حاصل از پژوهش های علمی یاری رسانند. داوران محترم وظیفه بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات را دارند و با اعلام نظرات اصلاحی خود به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک می کنند. از داوران محترم انتظار می رود بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند.
صاحب امتیاز: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
مدیر مسئول: محمدصدیق مرتضوی
سردبیر: سیده لیلی محبی نوذر
اعضای هیات تحریریه: محمد پورکاظمی، نیما پورنگ، علی سالارپوری، فرشته سراجی، کیومرث روحانی، نرگس امرالهی بیوکی، مرتضی یوسف زادی، سعید تمدنی جهرمی، اسدالله خورانی، غلامعلی اکبرزاده، سیامک بهزادی، محمد درویشی
مدیر داخلی: الهه عباسی
ویراستار ادبی نشریه: محمد درویشی
 
برای ورود به سامانه روی شکل نشریه کلیک کنید: