مزرعه الگویی ترویج تولید و پرورش بچه ماهیان دریایی در استخرهای بتنی جهت معرفی به قفسهای دریایی در استان خوزستان(خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - چهارشنبه بیست و پنجم دی 1398 

تولید انبوه روتیفر با روش دوره ای

تولید انبوه روتیفر با روش دوره ای
نویسنده: شاپور مهرجویان، مجتبی ذبایح نجف آبادی، سید جواد حسینی ،منصور طرفی موزان زاده،رضا غلامی         بازدید: 734 مرتبه

روتیفر ها (Rotatoria) جزء کوچکترین جانوران پر سلولی هستند که بیش از هزار گونه ی داشته که 90 درصد آنها در محیط های آب شیرین یافت می شوند.
 
طول عمر روتیفر ها بین 4/3 تا 7 روز بوده و بعد از 12 تا36 ساعت بالغ شده و هر 4 ساعت یکبار تخمگذاری کرده و ماده ها قادر هستند تا 10 نسل تولید کنند. روتیفر ها دارای دو نوع
تولید مثل از نوع بکر زایی (Parthenogenesis) و جنسی هستند. 
 
ادامه در فایل ضمیمه