مزرعه الگویی ترویج تولید و پرورش بچه ماهیان دریایی در استخرهای بتنی جهت معرفی به قفسهای دریایی در استان خوزستان(خاتمه یافته)
پژوهشکده آبزي پروري جنوب کشور - چهارشنبه بیست و پنجم دی 1398 

تکثیر ماهی صبیتی (Sparidentex hasta

تکثیر ماهی صبیتی (Sparidentex hasta
نویسنده: مجتبی ذبایح نجف آبادی ،منصور طرفی موزان زاده ،حمید سقاوی ، رحیم اصولی ،مینا آهنگرزاده،رضا غلامی         بازدید: 722 مرتبه
ماهی صبیتی از غذاهاي با ارزش دريايي بوده که به ميزان زيادي در خلیج فارس و سواحل هند، از آبهای کم عمق ساحلی تا اعماق متوسط یافت می شونداین گونه بدلیل رشد سریع، ضریب تبدیل غذایی مناسب و بازار پسندی بالا، می باشد به عنوان گونه ی کاندید مناسب برای پرورش در آبهای جنوب ایران می باشد. این ماهی با شرایط تکثیر و پرورش مصنوعی سازگاری یافته است. این ماهی بعد از گذراندن دوره ی نرسری و رسیدن به وزن 10 گرم در طول 14 ماه پرورش به وزن 700 گرم می رسد. این در دو سالگی بالغ شده و با ایجاد شرایط مناسب امکان تخمریزی را دارد، لذا تهیه مولدین پرورشی این گونه علی رغم دو جنسی بودن (ابتدا نر و سپس ماده ، protoandrous) نسبتاً راحت می باشد.


ادامه در فایل ضمیمه