ایجاد سایت الگویی پرورش ماهی قزل آلا در قفس شناور در دریای خزر در استان مازندران (خاتمه یافته)
پژوهشکده اکولوژي آبزيان درياي خزر - شنبه ششم اردیبهشت  1399 

فیلم ترویجی

فیلم ترویجی
نویسنده: فارابی         بازدید: 711 مرتبه