رسانه های ترویجی
مرکز تحقيقات آرتمياي کشور - یک شنبه یکم تیر 1399 

آموزش تهیه ترشی آرتمیا ( انسایل )

آموزش تهیه ترشی آرتمیا ( انسایل )
نویسنده: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور         بازدید: 748 مرتبه
آرتمیاهای پرورشی و یا صید شده از منابع آب شور طبیعی معموال" به صورت زنده و بیشتر به حالت منجمد بسته بندی شده و به بازار مصرف عرضه می شوند. از آنجایی که تهیه ، نگهداری و توزیع هریک از اشکال مذکور برای خود مشکالتی را در نگهداری و توزیع به همراه دارند لذا برای سهولت در تهیه ، نگهداری و عرضه این محصول به نحوی که افت کیفیت غذایی آن به حداقل خود برسد انسایل کردن توده زنده آرتمیا، به روشی که به شرح زیر ارائه می شود توصیه می شود. الزم به ذکر است روشی که ارائه می شود در مرکز بهره برداری آرتمیای دریاچه ارومیه و در مورد سی تن از توده زنده آرتمیای صید شده از دریاچه ارومیه انجام و مورد تغذیه ماهیان خاویاری، قزل آال و میگو در کارگاه های تکثیروپرورش شمال و جنوب کشور قرار گرفته است.
 
فایل پی دی اف جهت دانلود