رسانه های ترویجی
دوره آموزشی - ترویجی "کنترل عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی - آشنایی با عملیات بهینه برداشت با هدف کنترل عارضه سرقرمزی در میگوی پرورشی  " توسط - دکتر علی قوام پور، در روز یک شنبه 31 شهریور 1398 از طریق سامانه وبینار برگزارگردید.
فایلهای دوره از طریق لینکهای زیر قابل دانلود می باشد.