رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و ششم بهمن 1399 

دافنی

دافنی
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 279 مرتبه
غذای طبیعی که اصطلاحا به آن غذای زنده نیز گفته می شود، در پرورش آبزیان اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر در غذای ماهی و سایر آبزیان ویتامین ها، اسید های آمینه و مواد معدنی وجود نداشته باشد، باعث ضعیف شدن موجود و افزایش احتمال ابتلا آن به بیماری های گوناگون می شود. دافنی زئو پلانکتونی از رده سخت پوستان و زیر راسته آنتن منشعبان بوده، جنس دافنیا بیشاز بیست گونه دارد که از خواص بیولوژی، تغذیه ای و تغییر سایزی ویژه ای برخوردارند و توانائی غنی سازی و پتانسیل استفاده بعنوان یک کپسول زیستی را دارا میباشند. میزان پروتئین دافنی حدود 50 درصد وزن خشک آن میباشدو بخاطر داشتن آنزیم های هضمی همچون ;آمیلاز ، لیپاز و سلولاز میباشد که جهت تغذیه لاروی آبزیان بسیار مناسب است.