رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و ششم بهمن 1399 

محاسبات کاربردی در آبزی پروری

محاسبات کاربردی در آبزی پروری
نویسنده: عادل حسینجانی         بازدید: 500 مرتبه
آبزی پروری، همانند سایر شیوه های کشاورزی دیگر نیاز به مهارتهای خاصی برای یک مدیریت مناسب دارد. آبزی پروری دانش منحصر به فردی است؛ چرا که از چندین رشته مانند زراعت، علوم دامی، هیدرولوژی، لیمنولوژی، مهندسی آبزیان، تولید و اقتصاد فروش محصولات آبزیان تشکیل شده است. این نشریه به عنوان راهنمایی سریع برای حل مشکلات آبزی پروری که نیاز به محاسبات دارند، تدوین شده است چون‏که دانستن چگونگی انجام صحیح این محاسبات سبب دستیابی به مزایای اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح می شود.این راهنما برای پرورش دهندگان و تکثیرکنندگان ماهی و سایر آبزیان قابل استفاده است.