رسانه های ترویجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و چهارم بهمن 1400 

طرح ترويجی افزایش مشارکت های مردمی درحفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی رودکوچ دررودخانه خاله سرای تالش استان گیلان

طرح ترويجی افزایش مشارکت های مردمی درحفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان دریایی رودکوچ دررودخانه خاله سرای تالش استان گیلان
نویسنده: مهدی مرادی چافی ، رضا لادنی         بازدید: 204 مرتبه
 
کلیپ تکثیر طبیعی
 
 
 
رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر محل تخمریزی و پرورشگاه ماهیان مهم اقتصادی و تجاری محسوب می گردند، در صورتی که با دخالت های انسانی از مهاجرت ماهیان به این زیستگاه ممانت بعمل آید، بدون تردید خسارات جبران ناپذیری نظیر آسیب پذیری خزانه ژنی جمعیت ماهیان بومی روی خواهد دادكه تكثیر مصنوعی و رها سازی محصول این عملیات هرگز قادر به بازسازی و قوام ساختار جمعیتی این ماهیان نخواهند بود. براساس آخرین تحقیقات  صورت گرفته توسط محققین مختلف بیش از 23 درصد از گونه های ماهیان دریای خزر مهاجر از دریا به رودخانه بوده که غالبا ماهیان اقتصادی این حوضه می باشند. تخريب زيستگاه كه بيشتر گونه هاي مهاجر از دريا به رودخانه را تحت تاثير قرار داده و چرخه زندگي آنها را بخصوص در دوره توليد مثل بر هم می زند. در پروژه حاضر قصد برآن است كه با همكاري وارتباط نزديك وهماهنگ تحقيقات، اجرا، ترويج، آموزش، صیادان و بهره برداران وهمچنين انتقال يافته هاي تحقيقاتي ودانش فني موجود بتوان، زمينه دستيابي به اهداف قابل انتظار دراين رودخانه  وهمچنين بهره برداری و اشتغال پايدار را مهيا نمود
 
 
 
 
 
 
 رودخانه خاله سرای تالش استان
گیلان