طرح ترویجی صید لانگ لاین مکانیزه تون ماهیان در شناورهای سنتی - چابهار
طبق هماهنگی های بعمل آمده با اداره کل شیلات استان، و مرکز آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی چابهار و اداره شیلات بریس جلسه ای در تاریخ 8/11/96 در مرکز آموزش بریس با حضور جمعی از صیادان و بهره برداران شیلاتی برگزار گردید و نسبت به آموزش استفاده از روش صید قلاب در شناورهای لنج و اهمیت ترویج این روش صید مطالبی بصورت پاور پوئنت ارائه گردید و در زمینه استفاده از تجهیزات مکانیزه متناسب با شناورهای های سنتی برای صید لانگ لاین تون ماهیان و ایجاد ارزش افزوده بر  روی محصولات شیلاتی تون ماهیان که با قلاب صید می شوند تبادل نظر گردید و در پایان به سوالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ داده شد . در پایان از زحمات مدیریت شیلات بریس جناب مهندس رئیسی و همکاران ایشان تشکر و قدردانی گردیده است.