سه شنبه 23 آبان 1402

ارزيابي و اولويت ‌بندي ذخایر ژنتيکي ميگوها و ساير سخت ‌پوستان داراي قابليت آبزي ‌پروري کشور از جنبه ‌هاي حفاظت و بهره ‌برداري

کد مصوب: 950992-95036-9501-075-12-74-1248؛ محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور؛ مجری: الهام جرفی
وضعیت اجرا شده | زیست فناوری و فرآوری آبزیان-1402 | بازدید: 1359 مرتبه | 0 نظر
چکیده
منابع ژنتیکی حیوانی نژادهای مختلف، گونه های متفاوت حیوانات هستند که در طی سالها و قرون با شرایط مختلف سازگار شده اند. تنوع ژنتیکی در طول زمان در حال تغییر است و میزان آن غیرقابل پیش بینی است. افت ذخایر ژنتیکی آبزیان اثرات منفی بر امنیت غذایی و توسعه اقتصادی داشته و در صورتی که هدف استمرار و پایداری منافع ناشی از منابع زنده آبزیان در جامعه انسانی است، لازم است که این منابع به خوبی مدیریت شوند. در رابطه با سخت پوستان و بالاخص میگو در کشور تهيه مولد از اركان اساسي توسعه پايدار صنعت ميگو و صنايع وابسته محسوب مي‌‌گردد. سرمايه گذاريهاي كلان در صنعت ميگو و كاهش آسيب پذيري صنعت در برابر انواع بيماريهاي ميگوهاي پرورشي، عدم اتکا به تکثير و پرورش يک گونه خاص را الزامي کرده است. همچنين توجه بيشتر به گونه هاي بومي که مولدين آنها به راحتي قابل دسترسي بوده از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. تهيه مولد از اركان اساسي توسعه پايدار صنعت ميگو و صنايع وابسته محسوب مي گردد. علاوه براين هزينه بالاي تهيه مولد از خارج كشور، نياز به دسترسي دائم به مولد رسيده، تقاضا در خصوص مولد در پي احداث سايتهاي جديد، دسترسي به مسائل فني و علمي توليد مولد و فراهم شدن شرايط لازم به منظور فعاليتهاي اصلاح نژادي ميگو از مهمترين و ضروري ترين دلایل اجرای پروژه حاضر محسوب مي گردد.
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج