چهارشنبه 30 خرداد 1403

تدوین ضوابط و معیارهای پرورش ماهی در قفس‌های دریاچه‌های غیر قابل شرب پشت سدهای کشور

کد مصوب: 011076-01052-045-12-12-147؛ محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور؛ مجری: محمود بهمنی، مجری مسئول: منصور شریفیان
وضعیت اجرا شده | اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان -1403 | بازدید: 543 مرتبه | 0 نظر
چکیده
تدوین ضوابط و معیارهای مدیریت پرورش ماهی درقفسهای غیر شرب دریاچه های پشت سد های غیر قابل شرب با هدف انتقال دانش فنی وبومی سازی فن آوری قفسهای پرورش ماهی  درراستای سیاستهای امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تشكيل درياچه پشت سد مي تواند زيستگاه مهمي براي حيات آبزيان باشد. با در نظر گرفتن نیاز کشور به توسعه آبزی پروری لزوم توجه به این پتانسیل بزرگ آبی در کشورمان احساس می‌شود. وجود مخازن متعدد ذخیره آب کشاورزی، آب بندان ها و سد ها در کشور ما فرصت خوبی را جهت استفاده از این منابع در امر پرورش ماهی فراهم نموده است. در دهه های گذشته در کشور ما بیشتر به سایر کارب های  دریاچه های پشت سد همانند تامین آب کشاورزی، تامین آب بخش صنعت و آب شرب توجه شده و استفاده از این منابع آبی جهت آبزی پروری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه وضعیت اقلیمی خصوصا ظهور پدیده خشکسالی وکمبود آب شیرین جهت فعالیت آبزی پروری  درکشورمان اقتضاء می‌کند که همواره بیشترین بهره برداری از منابع آبی صورت گیرد. فعالیت سد سازی در ایران در دو دهه گذشته روند رو به رشد داشته است. با در نظر گرفتن نیاز کشور به توسعه آبزی پروری لزوم توجه به این پتانسیل بزرگ در کشورمان احساس می‌شود. در حال حاضر تعداد  595 سد در دست بهره برداری،تعداد  107  سد در دست ساخت و تعداد  492 سد در دست مطالعه وجود دارد . این مجموعه دارای توان بالایی بوده ودر صورت مطالعه و برنامه ریزی درست می‌تواند تحول بزرگی در آبزی پروری کشورمان ایجاد کند.در حال حاضر فعالیت پرورش ماهی در قفس در دریاچه های پشت سدهای کشور در راستای سیاستهای امنیت غذایی واستفاده بهینه وچند منظوره  از این منابع ابی در دستور کار سازمان شیلات ایران قرار گرفته است.این فعالیت به دلایل مختلف از جمله پتانسیلهای عظیم از سدهای مختلف در استانهای کشور ، وجود تکنولوژی لازم در کشور برای پرورش ماهی درقفس، سهولت ساخت ونصب ان بر روی دریاچه ها وامکان جابجایی مزرعه، نیاز به سرمایه گزاری اولیه وثابت کمتر وبازگشت سریع سرمایه ،امکان ایجاد اشتغال برای بخش وسیعی  از مردم می تواند نقش مهمی در فرآیند افزایش تولید ملی آبزیان وایجاد اشتغال مولد در سطح کشور داشته باشد گزارش حاضر با هدف تبیین زوایای فنی مدیریت پرورش ماهی در قفس تدوین گردیده - تا از این رهگذر امکان نشر و ترویج این فعالیت در سطح جامعه بویژه جهت اطلاع بیشترمتقاضیان سرمایه‌‌گذاری در این –صنعت  فراهم گردد. در تدوین این گزارش از ظرفیت‌‌های تخصصی اعم از تجارب پرورش ماهی در قفس در داخل و خارج از کشور  وهمچنین از نظرات کارشناسان سازمان خوارو بار جهانی(FAO) استفاده شده است. نتایج بررسی های انجام شده  نشان داده ،که کشور های پیشرو در صنعت پرورش ماهی در قفسهای  پشت دریاچه های سدهای غیر قابل شرب ، دارای ضوابط و معیارهایی در خصوص  شیوه مدیریت پرورش ماهی در قفس،مدیریت تغذیه ، مدیریت بهداشت مزارع پرورش ماهی در قفس،مدیریت  پیشگیری از فرار ماهی از قفسهای دریایی ،مدیریت احداث قفس‌های پرورش ماهی هستند.  روش تحقیق بر مبنای مطالعات گذشته نگر وبر پايه مطالعات اسنادي و تجارب ساير كشورهاي پيشرودر زمينه توليد فعالیت پرورش ماهی در قفس می باشد.  تحقیق  حاضر بر اساس سفارش سازمان برنامه وبودجه کل کشور به منظور توسعه فعالیت مذکور در سطح جامعه  بهره برداران می باشد.  
گزارش پروژه
مشخصات پیمانکار
مشخصات همکاران
اهداف طرح
زمانبندی طرح
روش تحقیق و اجرا
اطلاعات جغرافیایی
هزینه های اجرای پروژه
نتایج